Regels jaarrekening kleine ondernemers aangepast

8 december 2016
Artikel

De regels voor het opstellen van jaarrekeningen voor bv’s zijn recent aangepast op basis van nieuwe, Europese regelgeving. Kort samengevat: welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf. Doel van de wijziging is een administratieve lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf.   

Portretfoto van Erik Gilden
Erik Gilden Directeur accountancy
Jaarrekening berekenen

Micro-entiteit 

Naast de bestaande categorieën groot, middelgroot en kleine rechtspersoon is micro-entiteit een nieuwe categorie. Naar verwachting valt circa 95% (= ruim 700.000) van de bv’s hierin. Een micro-entiteit moet op twee opeenvolgende balansdata aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • balanstotaal is kleiner dan of gelijk aan € 350.000;
  • netto-omzet is kleiner dan of gelijk aan € 700.000;
  • gemiddeld aantal werknemers is kleiner dan of gelijk aan 10.

Bij een groepsverhouding wordt aan de hand van de  geconsolideerde jaarrekening getoetst of de rechtspersoon als micro-entiteit kwalificeert.

Beknopte jaarrekening 

Voor micro-entiteiten gelden andere regels voor het opstellen van de jaarrekening en voor de te deponeren jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De jaarrekening van een micro-entiteit bestaat namelijk slechts uit een zéér beknopte balans en winst-en-verliesrekening zonder verdere toelichting op de jaarrekening. Micro-entiteiten hoeven geen gebruik te maken van de vrijstellingen. Zij mogen hun jaarrekening nog steeds inrichten als kleine rechtspersoon. Dit kan gewenst zijn als de jaarrekening bijvoorbeeld aan de bank wordt verstrekt.

Hoewel de jaarrekening voor een micro-entiteit een kleinere omvang kreeg (twee pagina’s), hecht de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan een hoge kwaliteit, ook voor de jaarrekeningen van micro-entiteiten. De NBA bepaalde dat accountants die de jaarrekeningen van micro-entiteiten samenstellen, alle werkzaamheden moeten uitvoeren volgens de standaard voor samenstelopdrachten. Dit resulteert in een samenstelverklaring bij de jaarrekening zoals bij de kleine rechtspersoon.

Beleggingen waarderen 

Voorheen kozen pensioen- en beleggings-bv’s  er vanwege administratieve eenvoud voor om beleggingen te waarderen tegen beurswaarde in plaats van tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde. Maar een micro-entiteit moet de beleggingen waarderen tegen het administratief bewerkelijke systeem aanschafwaarde of lagere beurswaarde.

Om toch het administratief eenvoudige systeem van waardering tegen beurswaarde te kunnen handhaven, zijn er twee oplossingen:

Rapporteren als kleine rechtspersoon
Een kleine rechtspersoon mag de effecten wel waarderen tegen beurswaarde. De kosten van de uitgebreidere rapportering van een kleine rechtspersoon wegen ruimschoots op tegen de besparing van de kosten van het systeem van waardering tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde.

Rapporteren als micro-entiteit en de waarderingsgrondslagen baseren op fiscale grondslagen
De jaarrekening van de micro-entiteit is in dat geval gelijk aan de aangifte vennootschapsbelasting. Als er in de aangifte vennootschapsbelasting voor is gekozen om de effecten te waarderen tegen beurswaarde, worden  in de jaarrekening van de micro-entiteit de effecten  toch gewaardeerd tegen beurswaarde.

De regelgeving geldt met ingang van boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. U mag de regelgeving al vanaf boekjaar 2015 toepassen.

Wilt u meer weten over de jaarrekening van kleine bv's? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Portretfoto van Erik Gilden
Directeur accountancy
Bel
040-2942694
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan