Prinsjesdag in aantocht: veranderingen voor loonheffingen

26 augustus 2019
Artikel

De derde dinsdag van september komt dichterbij. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet naar verwachting weer een flink aantal nieuwe maatregelen. Sommige hiervan raken ook de loonheffingen. We zetten de nu al bekende gevolgen voor u op een rij.

Portretfoto van Mirjam van de Langerijt
Geschreven door:
Mirjam van de Langerijt Senior belastingadviseur
Prinsjesdag loonheffingen

Aanpassingen werkkostenregeling

Door gebruik te maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunt u als werkgever tot 1,2% van de totale loonsom onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven aan werknemers. Zo blijven bijvoorbeeld kerstpakketten en bedrijfsuitjes onbelast. Per 1 januari 2020 wordt de regeling waarschijnlijk verruimd tot 1,7% van de (fiscale) loonsom voor zover deze niet meer bedraagt dan € 400.000. Bedraagt uw totale loonsom meer dan € 400.000? Dan blijft het percentage voor het meerdere 1,2%. 

Vragen uw werknemers een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan bij indiensttreding? De kosten voor het aanvragen van VOG kunt u in de toekomst mogelijk onbelast vergoeden. Het kabinet wil hiervoor een gerichte vrijstelling in de wet opnemen.

Aandelenopties startups later belast

Kent u aandelenoptierechten toe aan uw werknemers? Dan betaalt de werknemer belasting op het moment dat het optierecht wordt uitgeoefend. Dit gaat waarschijnlijk voor zogenoemde start-ups en scale-ups veranderen in 2021. Het kabinet wil dat heffing in de toekomst pas plaatsvindt als de werknemer de aandelen vervreemdt. Deze maatregel biedt jonge en innovatieve bedrijven de mogelijkheid om werknemers een aantrekkelijke beloning te bieden en aan zich te binden.

Waardering branche-eigen producten

U mag onder voorwaarden belastingvrij producten uit uw eigen bedrijf (ook branche-eigen producten genoemd) met korting aan uw werknemers verstrekken. De berekening van de waarde van het voordeel voor de werknemer is vrij complex. Vandaar dat het kabinet van plan is om deze berekeningsmethode te versimpelen.

Gedeeltelijke vrijstelling RVU-regeling

Op vergoedingen die een werknemer ontvangt in het kader van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is mogelijk een pseudo-eindheffing van 52% verschuldigd. In de toekomst kunt u wellicht een beroep doen op een gedeeltelijke vrijstelling. Het kabinet wil een RVU-drempelvrijstelling van maximaal € 19.000 per jaar introduceren. De vrijstelling valt lager uit als de uitkering minder dan drie jaar voor AOW-datum ingaat.

Aanpassing verlofsparen

Uw werknemers kunnen momenteel maximaal vijftig verlofweken opsparen tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden. De verwachting is dat de vijftig weken-periode zal worden uitgebreid naar honderd weken. De faciliteit biedt mogelijkheden voor werknemers die eerder willen stoppen met werken.

Vervanging wet DBA

De wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) had duidelijkheid moeten scheppen over de arbeidsrelatie tussen werkgever en zzp’er. Het kabinet concludeert dat de wet DBA niet tot de gewenste zekerheid heeft geleid. Het wachten is nog op de invulling van de door het kabinet geopperde maatregelen die per 2021 zullen ingaan, onder andere een minimumtarief voor zzp’ers en de invoering van een zogenaamde zelfstandigenverklaring.

Heeft u vragen over de gevolgen van bovengenoemde maatregelen voor uw onderneming? Neem dan contact op met Mirjam van de Langerijt via telefoonnummer 013-5915140 of stuur Mirjam een mail. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de overige veranderingen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

Wilt u meer weten over de veranderingen voor loonheffingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mirjam
Portretfoto van Mirjam van de Langerijt
Senior belastingadviseur
Bel
013-5915140
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan