Prinsjesdag: dit zijn de stimuleringsmaatregelen voor 2023

20 september 2022
Artikel

Een van de belangrijkste punten uit de Miljoenennota is het handhaven en vergroten van de koopkracht van consumenten. Toeslagen worden verhoogd, belastingen verlaagd en kwetsbare groepen ontvangen voordelen om hun lasten te verlichten. Om de beoogde groei van 1,5% te halen, wordt innovatie zeker niet vergeten. In 2023 komen verschillende budgetten beschikbaar voor het voortzetten of uitrollen van innovatieprogramma’s. Verder is er een blijvende focus op klimaat. Dit zijn de belangrijkste subsidiekansen voor 2023.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Epiic
Binnenhof

Duurzaam investeren en innoveren

 • Klimaat blijft een belangrijk aandachtspunt. Voor verschillende technieken en innovaties zijn er dan ook budgetten gereserveerd:
  • duurzame waterstofproductie (€ 145 miljoen);
  • wind op zee (€ 180 miljoen);
  • warmtenetten (€ 200 miljoen).
 • Het budget beschikbaar voor de fiscale investeringsregelingen stijgt. Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) komt € 100 miljoen extra beschikbaar. Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is dit € 50 miljoen.
 • Vanuit het Klimaatfonds komt er € 35 miljard extra beschikbaar voor de komende tien jaar. Dit bovenop de bestaande subsidies.
 • Om de industrie te stimuleren verder te verduurzamen zijn er ook in 2023 weer diverse subsidies beschikbaar. Denk aan de SDE++, DEI+, VEKI, TSE en de fiscale stimuleringsregelingen. Het gasverbruik moet omlaag en de productie, het gebruik en de opslag van hernieuwbare energie duurzaam omhoog.
 • De tweede schijf van het WBSO-percentage daalt van 16% naar 14%.
 • Het vpb-tarief wordt verhoogd van 15% naar 19%.
 • Het tarief van de Innovatiebox daalt van 9% naar 7%.

Leren en ontwikkelen personeel

Het teruglopen van het niveau van het basis- en voortgezet onderwijs baart zorgen. De overheid zet dan ook extra in op de kwaliteit en beschikbaarheid van leerkrachten. In het bedrijfsleven blijft er aandacht voor het duurzaam inzetbaar maken en houden van personeel. Met name bedrijven die werken met kwetsbare doelgroepen kunnen rekenen op ondersteuning in de begeleiding ervan.

Stikstofmaatregelen land- en tuinbouw

De overheid reserveert de komende jaren extra budget om de stikstofuitstoot te verminderen. De basis vormt het inrichten van een gebied naar zijn draagkracht. De subsidies uit het Transitiefonds landelijk gebied moeten deze doelen helpen verwezenlijken. Het fonds heeft een budget van € 24 miljard.

Via het Transitiefonds komen gelden beschikbaar voor het realiseren van een robuuste landbouw in Nederland. Er wordt met name ingezet op het nog breder realiseren van kringlooplandbouw. Daarnaast wordt er via het Transitiefonds ingezet op het vormen van een landelijk gebied waar oog is voor de reductie van stikstof. De kwaliteit van natuur en water moet zo verbeteren.

Ook de tuinbouw wordt gestimuleerd te investeren in het verder terugdringen van emissies. Doel is dat de sector in 2040 klimaatneutraal is. Met behulp van investeringssubsidies zal de sector ook in 2023 ondersteund worden bij deze transitie.

Meer weten?

Kortom, voor iedere sector biedt 2023 mooie subsidiekansen om te verduurzamen, te innoveren of te investeren in de ontwikkeling van uw personeel. Neem contact op met Roy Hoven, manager Epiic, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen voor 2023? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Epiic
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan