Prinsjesdag 2022: Overige relevante wijzigingen

20 september 2022
Artikel

Naast de wijzigingen op het gebied van woning- en vastgoed en milieu, vinden er ook andere wijzigingen plaats. Wij geven u een overzicht van deze belangrijkste veranderingen.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Man en vrouw in gesprek

Prinsjesdag 2022: overzicht van de belangrijkste veranderingen

  • Vervallen van een bpm-vrijstelling bestelauto’s voor ondernemers.
  • Rentestop voor naheffingsaanslagen.
  • Maatwerk voor belastingrente.
  • Geen invorderingsrente in bijzondere situaties.
  • Verhogen tabaksaccijns.
  • Verlengen verlaagde accijnstarieven op benzine, diesel en LPG.
  • Verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
  • Vervallen van bpm-vrijstelling bestelauto’s voor ondernemers

Als een ondernemer een bestelauto koopt, geldt er een vrijstelling van bpm als deze ondernemer de auto voor meer dan 10% gebruikt voor zijn onderneming. Deze vrijstelling komt per 1 januari 2025 te vervallen. Het reguliere bpm-tarief voor bestelauto’s geldt dan ook voor ondernemers. De grondslag voor bestelauto’s wordt omgezet naar CO2-uitstoot. Voor de inschrijving van bestelauto’s is daarmee voortaan bpm verschuldigd afhankelijk van de CO2-uitstoot.

Rentestop voor naheffingsaanslagen

In de regeling van de belastingrente vindt een rentestop plaats als een inspecteur te lang doet over het vaststellen van een belastingaanslag. Dit is echter op dit moment nog niet geregeld in geval er sprake is van een naheffingsaanslag. Per 1 januari 2023 geldt deze rentestop ook voor naheffingsaanslagen ter zake van loonbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, overdrachtsbelasting, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken of een in de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belasting. Voor de omzetbelasting gaat deze stop op een later moment gelden.

Maatwerk belastingrente

Als een belastingaanslag met een te betalen bedrag aan belasting door het toedoen van belastingplichtige (of inhoudingsplichtige) niet op tijd wordt vastgesteld, wordt er belastingrente in rekening gebracht. In het Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 is een regeling opgenomen waardoor maatwerk mogelijk is in geval de systematiek van de belastingrente te hard uitpakt. In sommige gevallen kan hierdoor vermindering van belastingrente plaatsvinden.

Geen invorderingsrente in bijzondere situaties

Bij te late betaling (na de uiterste betaaldatum) van belasting wordt er invorderingsrente in rekening gebracht. Deze rente begint te lopen van de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag van betaling. Voor sommige bijzondere gevallen geldt een uitzondering waarbij geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Deze uitzonderingen staan in een limitatieve opsomming beschreven in de wet. Om sneller in te kunnen spelen op bijzondere situaties vindt er een aanpassing in de wet plaats. Bij algemene maatregel van bestuur kan nu een specifieke situatie vastgesteld worden waarbij geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht.

Verhogen tabaksaccijns

Er vindt een verhoging van de tabaksaccijns plaats zodat de gemiddelde verkoopprijs van een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 ongeveer op € 10 uitkomt. Dit gebeurt in twee gelijke, opvolgende stappen.

Verlengen verlaagde accijnstarieven op benzine, diesel en LPG

Op 1 april 2022 vond er een forse verlaging plaats van de accijnstarieven voor ongelode benzine, diesel en LPG. Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter en is op dit moment van kracht tot eind 2022. De hoge energieprijzen heeft echter nog steeds haar weerslag op de brandstofprijzen. De verwachting is dat dit nog wel even aanhoudt. Het kabinet stelt voor om de (tijdelijke) verlaging van de genoemde accijnzen in ieder geval te verlengen tot en met 30 juni 2023. De verlaging per liter voor ongelode benzine bedraagt 17,3 cent, voor diesel 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent.

Verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Het kabinet stelt voor om de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken per 1 januari 2023 te verhogen. Dit moet zorgen voor een extra budgettaire opbrengst van € 300 miljoen. Gelijktijdig stelt het kabinet voor om mineraalwater vanaf 1 januari 2024 van alcoholvrije dranken uit te zonderen. Dit zal eveneens gepaard gaan met (wederom) een tariefstijging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de overige relevante wijzigingen? Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2023. 

Wilt u meer weten over de overige wijzigingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan