Praktische tips bij een vogelgriepuitbraak

20 oktober 2022
Artikel

Op basis van ervaringen met de huidige vogelpestepidemie en de ervaringen tijdens eerdere uitbraken van dierziekten, geven wij u hierbij graag een aantal praktische tips met betrekking tot een uitbraak van een besmettelijke dierziekte.

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Pluimvee

Taxatie en ruiming tips bij vogelgriepuitbraak

 • Maak bij eventuele verdenking van besmetting of verdachte situaties een soort van ‘voortaxatie’. Denk hierbij aan het tellen van het aantal stuks vee en een omschrijving van de diercategorieën die het betreft.
 • Aangezien het verboden kan zijn om bezoekers op het bedrijf toe te laten is het verstandig om informatie hierover in te winnen bij de voerleverancier, handelaar of andere specialisten. Wees zo goed mogelijk voorbereid.
 • Tijdens taxatie is vaak een bepaalde vorm van overleg met de taxateur mogelijk. Het is verstandig om tijdens deze taxatieronde niet direct over prijzen te onderhandelen, maar eerder over bijvoorbeeld gewicht of diercategorie. Aangezien er een extra dag zit tussen de taxatie en ruiming, dient u de eieren van die dag alsnog in de taxatie mee te nemen.
 • Maak een lijst van aanwezige medicijnen. Vaak hebben dierenartsen lijsten met (advies)prijzen erop, zodat u zelf goed kunt bepalen wat de waarde is. Leg eveneens de grootte, waarde en de aankoopprijs van uw voervoorraad in de silo vast.
 • Vergoedingen die verstrekt worden in verband met de ruiming van de veestapel, zijn vergoedingen die niet aangemerkt worden als een levering of een dienst in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.
 • Raadpleeg, indien wenselijk, de specialist (voerleverancier, handelaar, ABAB-adviseur) voordat u een taxatierapport ondertekent. Indien u het niet eens bent over de hoogte van de getaxeerde bedragen, hoeft u het taxatierapport niet te ondertekenen of kunt u ‘onder voorbehoud’ of ‘onder protest’ tekenen. In dat geval wordt op grond van de wetgeving aan de Kantonrechter gevraagd om de bedragen door onafhankelijke experts te laten vaststellen. Gebruikelijk is wel dat de veehouder in de tussentijd nog een keer in de gelegenheid wordt gesteld om het oorspronkelijk vastgestelde bedrag te accepteren. Te zijner tijd zullen de (pluim)veehouders een beschikking ontvangen met daarin de vastgestelde tegemoetkoming. Dit is het meest relevante stuk; hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Hiervoor kan rechtsbijstand of een jurist van ABAB worden ingeschakeld. Verzet bieden tegen de ruiming achten wij niet verstandig.
 • Voordat een bedrijf wordt getaxeerd in verband met besmetting of verdenking (preventief ruimen) moet dit altijd schriftelijk worden medegedeeld. Dit kan tot zeer kort voordat tot taxatie wordt overgegaan. Gezien de snelheid waarmee situaties en omstandigheden kunnen veranderen is het mogelijk dat het schriftelijke bericht wordt overhandigd en direct wordt overgegaan tot taxatie gevolgd door ruiming.
 • Alle materialen die niet gereinigd en ontsmet kunnen worden meegenomen. Bepaal de nieuwwaarde hiervan in verband met vergoeding.

Personele tips

 • Als er werknemers in loondienst zijn kunt u overwegen, in geval van ruiming, werktijdverkorting aan te vragen. Onze juristen arbeidsrecht kunnen u hierover verder informeren.

Administratieve tips

 • Zorg voor een perfecte uitvoering van I&R. De hoklijsten per KIP-nummer, legkalenders en bezittingsdichtheden per m², dienen bijgewerkt te zijn. De taxateurs willen dit inzien bij de taxatie.
 • Houd op correcte wijze een logboek bij op uw bedrijf. Registreer bedrijfsbezoeken, welke maatregelen zijn genomen in het kader van de hygiënevoorschriften, en dergelijke.
 • Zorg in verband met een eventuele taxatie dat de gegevens met betrekking tot de kwaliteit van de veestapel actueel zijn. Denk hierbij aan technische resultaten en bepaalde vrij-statussen. Met name bij kwalitatief hoogwaardige ‘producten’ is dit natuurlijk belangrijk. Zorg voor aankoopnota’s van voer, dieren en bijvoorbeeld strooisel en medicijnen. Werk de veesaldokaarten bij. Het is mogelijk dat men er naar vraagt.

Hygiëne tips

 • Leef alle hygiënevoorschriften strikt na. Denk aan ontsmettingsbakken per stal, mogelijkheid tot het op slot doen van stallen en het voorradig hebben van voldoende schone kleding. Een omkleedruimte is verplicht. Leg ontsmettingsmatten op de inrit van het erf. Zorg dat het mogelijk is toegangswegen tot het erf af sluiten door middel van een poort of bijvoorbeeld een ketting. Het overzicht van de Gezondheidsdienst ‘Samen werken aan diergezondheid’ geeft een goed totaaloverzicht.
 • Zorg voor een juiste naleving van de voorschriften met betrekking tot de kadaverplaats. Denk hierbij aan verharding, juiste plaats aan de openbare weg, deugdelijke afscherming c.q. afsluiting en koeling mogelijkheid.

Meer weten?

Neem contact op met Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 013-4647290 of stuur Kees een e-mail. U kunt ook contact opnemen met Erik Valkenburg, assistent-accountant, via telefoonnummer 0495-459071 of stuur Erik een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Kees
Portretfoto van Kees Ligthart
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
013-4647290
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu