Positieve stemming in geitenhouderij

11 februari 2020
Artikel

De melkproductie in de geitenhouderij is in 2019, ondanks de bouwstop, met ruim 5% gestegen. Dit is het saldo van een toename van het aantal dieren met 3% en een stijging van de melkproductie per geit met 2%. Laatstgenoemde stijging vond voornamelijk in het eerste halfjaar van 2019 plaats, met name door goede weersomstandigheden.

Portretfoto van Bart Entius
Neem contact op met:
Bart Entius Relatiemanager
Positieve stemming in geitenhouderij

In de melkgeitenmonitor van Mijn ABAB kunt u per kwartaal de ontwikkelingen van de referentiebedrijven volgen. Door het inzicht in actuele cijfers kunt u tijdig inspelen op deze ontwikkelingen. Hieronder beschrijven we de opvallendste zaken uit de cijfers van 2019.

Melkopbrengsten

De melkprijs is in 2019 gestegen van 59,52 cent naar 63,55 cent per kilogram melk, oftewel een stijging van 6,8%. Naar verwachting wordt de melkprijs nog aangepast door nabetalingen, waardoor de melkprijs over 2019 uiteindelijk ruim 64 cent per kg bedraagt.

De hoeveelheid kilogram vet/eiwit per geit is in 2019 gestegen van 86 kilogram naar 88 kilogram. Deze hoeveelheid is met uitzondering van het jaar 2018 al jaren vrij stabiel.    

Kosten 

De mengvoerprijzen lagen in 2019 op een hoger niveau. De krachtvoerkosten per kilogram melk zijn hierdoor met ongeveer 2% gestegen. De ruwvoerkosten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven.

De veekosten zijn als gevolg van lagere veeartskosten en lagere strooiselkosten ongeveer 0,5 cent per kilogram gedaald. 

Het saldo per geit is in 2019 gestegen van € 348 naar € 397.

De indirecte kosten zijn per kilogram melk vrijwel ongewijzigd gebleven. Door de toename van de melkproductie konden deze vaste kosten over meer kilogram melk verdeeld worden. 

Toekomstige ontwikkelingen

De toename van het aantal dieren zal de komende jaren door de bouwstop minimaal zijn. Het extra aanbod van melk zal derhalve beperkt zijn, waardoor de melkprijs naar verwachting verder stijgt. 

Ondanks de goede resultaatverwachtingen blijven er onzekerheden over de toekomst. De uitkomsten over het gezondheidsonderzoek zijn waarschijnlijk niet eerder dan 2022 duidelijk en de provinciale plannen in Brabant voor de reductie van ammoniakuitstoot zijn weliswaar uitgesteld, maar niet van de baan. Ook in andere provincies vergt de stikstofproblematiek mogelijk nog aanvullende maatregelen. Wel lijkt er ruimte te ontstaan om binnen de bestaande vergunning bokjes op het eigen bedrijf af te mesten. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de cijfers in de geitenhouderij? Neem dan contact op met Bart Entius, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51890715 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan