Personeel aan uw bedrijf binden door medewerkersparticipatie

10 februari 2020
Artikel

Door schaalvergroting kopen veel pluimveehouders een locatie erbij, omdat de uitbreidingsmogelijkheden op de eigen locatie ontbreken. Vaak is er een bedrijfsleider werkzaam op die andere locatie. Voor de continuïteit van het bedrijf is het belangrijk om goed personeel aan uw bedrijf te binden, zeker als uw pluimveebedrijf groter wordt. Maar hoe doet u dat?

Portretfoto van Marco Driessen
Neem contact op met:
Marco Driessen Senior relatiemanager
Personeel aan uw bedrijf binden door medewerkersparticipatie

Bedrijfsopvolging

In het verleden was het gebruikelijk dat een van de kinderen het bedrijf overnam en voortzette. Tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend, omdat er geen kinderen zijn of het kind heeft andere ambities en interesses of beschikt niet over de kwaliteiten om een bedrijf met personeel te leiden. Een personeelslid kan dan een potentiële bedrijfsopvolger zijn. Het is in zo’n geval belangrijk dat deze medewerker financieel kan ingroeien in het bedrijf om in de toekomst het bedrijf over te kunnen nemen. Op welke manier kan dit bereikt worden?

Extra beloning medewerker

U kunt ervoor kiezen om de bedrijfsleider aan uw bedrijf te binden door jaarlijks een tantième (loon) toe te kennen. De belastingheffing hierover is relatief hoog (tot wel bijna 55% vanwege afbouw heffingskortingen en inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet), waardoor het nettobedrag tegenvalt. Een andere optie is medewerkersparticipatie. Steeds meer pluimveehouders drijven hun onderneming vanuit een besloten vennootschap (bv), met name om fiscale redenen en om de aansprakelijkheid in privé te voorkomen. Hierbij is doorgaans het onroerend goed en de pluimveerechten afgezonderd van de exploitatie door deze in verschillende bv’s onder te brengen. Bij medewerkersparticipatie gaat de medewerker deelnemen in de bv waarin de exploitatie wordt gevoerd door een aandelenbelang te nemen. 

Medewerkersparticipatie

Als het belang van de medewerker 5% of groter is, dan vindt belastingheffing plaats in box 2. Bij een kleiner belang vindt belastingheffing plaats in box 3. Fiscaal is dit veel gunstiger dan loon in box 1. 

Concreet betekent dit dat de medewerker zijn of haar salaris behoudt en daar bovenop meedeelt in het resultaat van de exploitatie-bv. Als de bv een winstuitkering doet, ontvangt de medewerker dividend. Voordeel hiervan is dat de beloning voor de medewerker mede afhankelijk is van het resultaat waar hij rechtstreeks invloed op heeft. Als wordt besloten om de winst niet uit te keren, kan de medewerker binnen de onderneming kapitaal opbouwen om in de toekomst eventueel de aandelen van de onroerend goed-bv over te kunnen nemen.

Overleg Belastingdienst

Er is nauw overleg nodig met de Belastingdienst om te voorkomen dat er sprake is van een lucratief belang. De voordelen uit een lucratief belang zijn progressief belast in box 1. Met name de waardering van het bedrijf moet met de Belastingdienst afgestemd worden om discussies achteraf te voorkomen. 

Vastlegging

Het is verstandig om de gemaakte afspraken met de medewerker/participant vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast moet u nadenken of u het testament en het levenstestament aan moet passen. Onze specialisten kunnen het traject van medewerkersparticipatie voor u begeleiden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over medewerkersparticipatie? Neem dan contact op met Marco Driessen, senior relatiemanager, via telefoonnummer 06-12302053 of stuur Marco een e-mail.

Wilt u meer weten over medewerkersparticipatie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marco
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan