Pensioenakkoord: beschikbare premieregeling definitief in 2022

9 september 2020
Artikel

Vanaf 1 januari 2022 geldt als uitgangspunt voor alle pensioenregelingen in Nederland een gelijke premie voor alle leeftijden. Werkgevers krijgen vier jaar de tijd om de transitie naar een regeling met een gelijke premie af te ronden. Kom nu in actie om de pensioenregeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van het pensioenakkoord.

Portretfoto van Astrid Ridderhof
Astrid Ridderhof Senior pensioenadviseur
Ondernemer en adviseur spreken over beschikbare premieregeling

Wijziging beschikbare premieregelingen

In beschikbare premieregelingen worden nu leeftijdsafhankelijke staffels gebruikt. Deze staffel loopt op met de leeftijd en de hoogte is onder meer gebaseerd op het vooraf ingeschatte, verwachte rendement. Met andere woorden: een 25-jarige en een 65-jarige kunnen bij een gelijk inkomen met de verschillende premie-inleg hetzelfde pensioen opbouwen. Het pensioenakkoord gaat uit van een gelijkblijvend premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Dit pakt voor verschillende leeftijdscategorieën verschillend uit. Voor werkgevers waarbij de gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf hoog is, zal het gelijkblijvende percentage hoger zijn dan bij werkgevers met veel jonge werknemers. Dit terwijl ze dezelfde toezegging hebben gedaan.

Een voorbeeld

  • Onderneming A heeft 25 werknemers in dienst, gemiddelde leeftijd 48 jaar en gemiddeld inkomen € 45.000. De premie bedraagt nu € 150.000. Door het kostenneutraal omzetten naar een vast premiepercentage wordt dit 19,2% van de pensioengrondslag.
  • Onderneming B heeft 25 werknemers in dienst, gemiddelde leeftijd 32 jaar en gemiddeld inkomen € 35.000. De premie bedraagt nu € 70.000. Omzetting geeft een percentage van 13,2% van de pensioengrondslag.

pensioenakkoord

Beide werkgevers hebben dezelfde pensioentoezegging gedaan aan hun personeel en hanteren de maximale 3% staffel.

  • Bij onderneming A krijgen de jongeren veel meer premie dan voorheen. Het omslagpunt ligt hier bij de leeftijd van vijftig jaar. Vanaf die leeftijd gaan de werknemers erop achteruit. Bij werkgever B ligt de gemiddelde premie lager dan bij werkgever A, maar is de regeling voor werknemers vanaf veertig jaar slechter dan voorheen.
  • Voor beide werkgevers zal een nieuwe, oudere werknemer minder gaan kosten dan voorheen, maar zal voor een jongere werknemer meer premie betaald worden. Voor werkgever B, die vooral jongeren aanneemt, zullen de pensioenlasten in de toekomst dus gaan stijgen.

Compensatie

In de pensioenfondssituatie zal compensatie van de oudere werknemers uit de buffers van het pensioenfonds of met een tijdelijke premieverhoging gefinancierd worden. Bij een verzekerde beschikbare premieregeling moet u als werkgever deze compensatiekosten betalen. In bovenstaand voorbeeld is te zien dat beide werkgevers de oudere werknemers een compensatie zullen moeten bieden. Maar bij werkgever B is er ook het effect dat werknemers, als ze bij deze werkgever blijven, structureel een te lage premie voor een voldoende pensioenopbouw gaan inleggen. Dit betekent dat de compensatiekoopsommen al snel zo’n 30% tot 50% van de huidige premie bedragen.

Uitwerking pensioenakkoord

In juni 2020 werd duidelijk hoe de uitwerking van het pensioenakkoord eruit zag. De hoge compensatiekosten kunnen bij omzetting van verzekerde premieregelingen voor problemen leiden. Daarom is voor een tussenoplossing gekozen. In het pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers met een beschikbare premieregeling ervoor kunnen kiezen om de bestaande regeling voor al in dienst zijnde werknemers te continueren. Nieuwe werknemers die vanaf 1 januari 2022 in dienst komen, moeten wel direct starten in een regeling die voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel. U moet de komende periode een keuze maken tussen:

  1. één pensioenregeling houden voor iedereen met een vast percentage van de grondslag (incl. compensatiemaatregelen);
  2. naast de huidige regeling een nieuwe regeling toevoegen voor nieuwe werknemers.

Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Het is verstandig om zo spoedig mogelijk beide scenario’s voor uw organisatie door te laten rekenen, zodat u de best passende keuze kunt maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de beschikbare premieregeling? Neem contact op met Astrid Ridderhof, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Astrid een mail.

Wilt u meer weten over de beschikbare premieregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Astrid
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan