Pensioenakkoord: alles wat u nu al moet weten

9 september 2019
Artikel

Het pensioenakkoord is nog maar een paar maanden oud en eigenlijk alleen op hoofdlijnen bekend. Toch kunnen we al veel vertellen over het pensioenakkoord en de gevolgen voor de markt.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Mannen praten over pensioenakkoord

Pensioenakkoord: waarom ook alweer?

Over het pensioenakkoord werd al tien jaar gesproken en onderhandeld. Alle partijen waren ervan overtuigd dat het pensioensysteem ingrijpend gewijzigd moest worden, maar met name de politieke wil daarvoor ontbrak. Door de dalende rente, de veranderende arbeidsmarkt en de opgelopen levensverwachting was langer wachten nu niet meer te verantwoorden.

Pensioenakkoord: de hoofdlijnen

In juni 2019 zijn de vakbonden akkoord gegaan met het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. Dit principeakkoord heeft de volgende hoofdlijnen:

  • De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden en zal daarna gematigd stijgen naar 67 jaar in 2024. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd verhoogd met acht maanden voor elk jaar dat we gemiddeld ouder worden.
  • De boete voor de werkgever die een oudere werknemer compenseert bij ontslag voor het gemis aan AOW-uitkering vervalt.
  • De hoogte van de pensioenpremie (percentage) wordt voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd.
  • De hoogte van het ouderdomspensioen wordt voorwaardelijk.
  • Het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd.
  • 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal kan op pensioendatum ineens opgenomen worden (lumpsum) ter vrije besteding.
  • Er zal een transitieperiode komen en fiscale ruimte voor compensatieregelingen.
  • Er komt eenzelfde fiscaal maximale premie voor het werkgevers- en privépensioen.

Wat is nu al duidelijk?

De grootste wijziging is de overgang van gegarandeerde pensioenaanspraken naar een vaste leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Dit betekent dat alle huidige pensioenregelingen geraakt worden. Bij verzekerde regelingen binnen het mkb is een beschikbare premieregeling de norm. Deze regeling gaat uit van een leeftijdsafhankelijke pensioenpremie, die stijgt naarmate de werknemer ouder wordt. Ook deze regelingen moeten omgezet worden naar een regeling met één vast premiepercentage.

Uitgaande van de huidige gemiddelde pensioenpremies wordt een (maximaal) vast percentage van tussen de 16% en 20% verwacht. Afhankelijk van de opbouw van het personeelsbestand van een werkgever kan dit tot een verhoging van de pensioenlasten leiden. Wat ook duidelijk is, is dat een oudere deelnemer (gemiddeld vanaf leeftijd 50) altijd minder pensioen gaat opbouwen over de toekomstige jaren. En deze zal hiervoor gecompenseerd willen worden. Maar ook de jongere deelnemer kan zijn pensioenopbouw in de toekomst fors zien dalen. Doorrekeningen laten zien dat compensatiekosten tot een stijging van de pensioenlasten van 30% tot 50% kunnen leiden.

Wat kunt u nu al doen?

Om uw werknemers voor te bereiden op deze ingrijpende wijziging en de persoonlijke financiële gevolgen is communicatie over de aankomende wijzigingen essentieel. Als er in uw onderneming een ondernemingsraad is, ga hier dan alvast het gesprek mee aan. Het zal straks tijd en energie schelen om de wijzigingen door te voeren als een werknemer of ondernemingsraad al voorbereid is!

Reken de financiële gevolgen voor uw onderneming eens door. Het kan van belang zijn om de pensioentoezegging voor nieuwe werknemers alvast aan te passen. Hiermee kunt u kostbare compensatieregelingen voor nieuwe werknemers beperken of vermijden.

Meer weten 

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Neem dan contact op met Bart van de Wouw, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Webinar bekijken

Gratis webinar Pensioenakkoord

Laat u informeren over het Pensioenakkoord en de gevolgen voor uw onderneming.
Bekijk het webinar
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan