Pensioen na emigratie straks onbelast?

15 juni 2017
Wet- en regelgeving

Op het moment dat iemand uit Nederland emigreert, legt de Belastingdienst een zogenoemde conserverende aanslag inkomstenbelasting op over onder meer zijn of haar pensioen- of lijfrenteaanspraken. De Belastingdienst doet dit om te voorkomen dat zij haar heffingsrecht over deze aanspraken verliest. Al enige tijd bestaan twijfels over de juridische houdbaarheid van dit systeem. Heeft u Nederland verlaten en is bij uw vertrek een conserverende aanslag opgelegd? Dan is het wellicht mogelijk om in de toekomst uw oudedagsvermogen, zonder Nederlandse belastingheffing, onbelast in het buitenland aan te wenden. 

 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Man met tas voor emigratie

In de periode dat u in Nederland woonde, waren de premies die u voor uw oudedagsvermogen heeft betaald, aftrekbaar van uw loon. Na uw emigratie is uw nieuwe woonland meestal bevoegd om over uw pensioen- of lijfrentekapitaal te heffen. Nederland sloot hierover belastingverdragen met verschillende landen. Dit betekent dat tijdens de opbouwfase van uw oudedagsvermogen de premies tot belastingaftrek in Nederland leidden en dat Nederland na emigratie haar heffingsrecht over het oudedagsvermogen verliest. 

De conserverende aanslag bleek al in 2009 in strijd met de belastingverdragen. Daarom werd de relevante wetgeving aangepast. Volgens de wetgever is de conserverende aanslag na de aanpassing niet langer in strijd met de goede verdragstrouw. Bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen geldt het principe van goede verdragstrouw. Dit houdt in dat een land niet zonder instemming van het andere land wijzigingen mag doorvoeren die invloed hebben op de toewijzing van de overeengekomen heffingsbevoegdheden. Onlangs oordeelde de rechtbank dat het echter niet duidelijk is of de conserverende aanslag na de wetswijziging toch niet in strijd is met de goede verdragstrouw. De rechtbank heeft daarom de vraag of sprake is van strijd met de goede verdragstrouw bij de Hoge Raad neergelegd.

Wat kan dit voor u betekenen?

Als de Hoge Raad oordeelt dat de reparatiewetgeving in strijd is met de belastingverdragen, dan mag u, als u niet meer in Nederland woont, uw oudedagsvermogen laten uitkeren zonder dat Nederland daarover belasting mag heffen. Afhankelijk van uw specifieke situatie en huidige woonplaats kan het oordeel van de Hoge Raad er dan toe leiden dat de uitkering of afkoop van uw pensioenvermogen niet in Nederland en slechts beperkt belast zal zijn in uw huidige woonland. 

Als er aan u een conserverende aanslag is opgelegd en deze staat nog niet onherroepelijk vast, dan is het verstandig om nu, om uw rechten veilig te stellen, bezwaar aan te tekenen. Oordeelt de Hoge Raad dat de conserverende aanslag oneigenlijk is opgelegd, dan heeft u daardoor een sterkere rechtspositie bij een eventueel verweer tegen de aanslag.

Mogelijkheden

ABAB volgt de ontwikkelingen op het gebied van de conserverende aanslag voor u op de voet. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u over de mogelijkheden die het oordeel van de Hoge Raad u eventueel kan bieden. 

Wilt u meer weten over uw pensioen na emigratie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan