Past uw bedrijfsstructuur bij uw onderneming?

8 december 2022
Artikel

Als ondernemer groeit u voortdurend. En dat geldt ook voor uw bedrijf. Maar de structuur ontwikkelt niet altijd mee. Stel uzelf dus af en toe de vraag: past de structuur van mijn onderneming nog wel bij mijn strategie?

Portretfoto van Geert Hanegraaf
Neem contact op met:
Geert Hanegraaf Senior relatiemanager
kompas

Natuurlijke personen

Veel ondernemingen starten als een eenmanszaak. Als meerdere natuurlijke personen gaan samenwerken in een onderneming is er sprake van een personenvennootschap, zoals een maatschap (mts), vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv).

Het resultaat uit onderneming bij een eenmanszaak of het aandeel in het resultaat bij een samenwerking wordt belast met inkomstenbelasting. Voor 2023 geldt tot een inkomen van € 73.031 een tarief van 36,93% en boven de € 73.031 een tarief van 49,50%. Hier vindt u een overzicht van de tarieven voor de inkomstenbelasting.
Onder voorwaarden zijn er diverse aftrekfaciliteiten voor ondernemers. Denk aan de investeringsaftrek, reserveringen voor de fiscale oudedagsreserve (FOR), de zelfstandigen- , starters- en meewerkaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Voor elk van deze aftrekposten gelden voorwaarden en maxima, zoals het urencriterium. Vanaf 2023 komt de FOR te vervallen, net zoals de middelingsregeling. De laatste mogelijkheid van middeling kan worden toegepast over de jaren 2022 tot en met 2024. Daarnaast zijn bepaalde aftrekposten alleen nog aftrekbaar tegen het tarief in de laagste belastingschijf.

Nadeel natuurlijk persoon

Wilt u ondernemen als natuurlijk persoon? Houd er dan rekening mee dat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden een nadeel kan zijn. Een commanditaire vennoot kan zijn aansprakelijkheid beperken tot zijn ingebrachte vermogen.

Zelfstandig rechtspersoon

Een alternatief is ondernemen vanuit een bv. Een bv is een zelfstandig rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u uw (bestuurders-)aansprakelijkheid afwenden, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de werkzaamheden van een dga is een verplicht gebruikelijk loon van toepassing, dat belast wordt met inkomstenbelasting. Voor dit gebruikelijk loon zijn de ondernemersaftrekfaciliteiten niet van toepassing. In 2023 wordt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling van een directeur-grootaandeelhouder (dga) volledig afgeschaft

Het resultaat in een bv wordt belast met vennootschapsbelasting. In 2023 bedraagt het tarief tot € 200.000 19% en bij meer dan € 200.000 25,8 %. 

Deze tarieven lijken flink lager dan die van de inkomstenbelasting. Dit is echter niet helemaal waar. Zodra de bv het resultaat na belastingen als dividend uitkeert aan de aandeelhouder(s), is dit in 2023 belast met 26,9 % ‘aanmerkelijkbelangheffing’ (box 2). Per saldo betaalt u over het resultaat van een bv in totaal ongeveer 37,9 % belasting. De tweede heffing kunt u wel lang uitstellen als er geen behoefte is om dividend uit te keren. Hierdoor kunt u een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel behalen.

Wanneer ondernemen in een bv?

Wat betreft aansprakelijkheden biedt een bv meer zekerheid voor het privévermogen van u als dga, dan wanneer u als natuurlijk persoon gaat ondernemen. Fiscaal gezien biedt een bv voordelen vanaf een structureel resultaat van € 150.000 per ondernemer. Toch kiezen ondernemers er vaak al eerder voor om een bedrijf volledig als bv te exploiteren. De hogere belastingdruk zien zij dan als risicopremie voor het afschermen van het privévermogen.

Partner-bv-structuur in vorm van vof met bv

Een partner-bv-structuur wordt inmiddels alweer jaren toegepast. Door gebruik te maken van twee belastingregimes wordt de totale belastingdruk verlaagd. Een of meerdere ondernemers gaat/gaan als natuurlijk persoon een samenwerking aan met een eigen bv. De winst van deze samenwerking wordt verdeeld tussen de vennoten.

De partner-bv betaalt dan vennootschapsbelasting over haar aandeel in het resultaat van de samenwerking. De natuurlijke personen uit de partner-bv hebben recht op de aftrekfaciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting en betalen deze belasting na toepassing van de aftrekposten. Door de samenwerking goed in te richten, hoeft de dga geen gebruikelijk loon te ontvangen.

Een goede verdeling van het resultaat kan dus zorgen voor een in totaal flink lagere belastingdruk. Een gedeelte van deze lagere belastingdruk bestaat uit de ‘aanmerkelijkbelangheffing’ bij dividenduitkering. Wij adviseren u dit liquiditeitsvoordeel te gebruiken om uw bedrijf sterker te maken, bijvoorbeeld door investeringen of aflossingen te doen. Om een indicatie te geven: de belastingdruk kan bij een resultaat van € 125.000 in een partner-bv-structuur 30% lager uitpakken dan bij eenzelfde resultaat van een eenmanszaak.

Let op: als een partner-bv-structuur wordt opgezet in de vorm van een vof, openbare maatschap of cv, blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon bestaan.

Belastingvoordeel versus risicoaansprakelijkheid

Het is belangrijk om u regelmatig af te vragen of uw ondernemingsstructuur nog past bij uw huidige en toekomstige activiteiten. Wij merken dat ondernemingen groeien en ontwikkelen, maar dat de structuur niet altijd mee-ontwikkelt en nog aansluit op de strategie die wordt gevolgd.

Heeft u vragen? Onze relatiemanager sparren graag met u over uw bedrijfsstrategie en de ondernemingsstructuur die daar het best bij past. Neem contact op met Geert Hanegraaf, relatiemanager, via telefoonnummer 0651352745 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over uw keuze voor een bedrijfsstructuur? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu