Past uw bedrijfsstructuur bij uw onderneming?

10 september 2020
Artikel

Als ondernemer groeit u voortdurend. En dat geldt ook voor uw bedrijf. Maar de structuur ontwikkelt niet altijd mee. Stel uzelf dus af en toe de vraag: past de structuur van mijn onderneming nog wel bij mijn strategie?

Portretfoto van Geert Hanegraaf
Neem contact op met:
Geert Hanegraaf Relatiemanager
kompas

Natuurlijke personen

Veel ondernemingen starten als een eenmanszaak. Als meerdere natuurlijke personen gaan samenwerken in een onderneming is er sprake van een personenvennootschap, zoals een maatschap (mts), vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv).

Het resultaat uit onderneming bij een eenmanszaak of het aandeel in het resultaat bij een samenwerking wordt belast met inkomstenbelasting. Voor 2020 geldt tot een inkomen van € 68.508 een tarief van 37,35% en boven de € 68.508 een tarief van 49,50%. Onder voorwaarden zijn er diverse aftrekfaciliteiten voor ondernemers. Denk aan de investeringsaftrek, reserveringen voor de zogenoemde fiscale oudedagsreserve (FOR), de zelfstandigen- , starters- en meewerkaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Voor elk van deze aftrekposten gelden voorwaarden en maxima, zoals het urencriterium.

Nadeel natuurlijk persoon

Wilt u ondernemen als natuurlijk persoon? Houd er dan rekening mee dat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden een nadeel kan zijn. Een commanditaire vennoot kan zijn aansprakelijkheid beperken tot zijn ingebracht vermogen.

Zelfstandig rechtspersoon

Een alternatief is ondernemen vanuit een bv. Een bv is een zelfstandig rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u uw (bestuurders-) aansprakelijkheid afwenden, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de werkzaamheden van een dga is een verplicht gebruikelijk loon van toepassing dat belast wordt met inkomstenbelasting. Voor dit gebruikelijk loon zijn de ondernemers-aftrekfaciliteiten niet van toepassing. Voor 2020 is het gebruikelijk loon vastgesteld op ten minste € 46.000. Dit loon bedraagt minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking en is ten minste gelijk aan de meest verdienende medewerker binnen de vennootschap. Deze loonkosten zijn aftrekbaar voor het bepalen van het resultaat van de bv.

Het resultaat in een bv wordt belast met vennootschapsbelasting. In 2020 bedraagt dit tot € 200.000 16,5% en bij meer dan € 200.000 25%. 

Deze tarieven lijken flink lager dan die van de inkomstenbelasting. Dit is echter niet volledig. Zodra de bv het resultaat na belastingen als dividend uitkeert aan de aandeelhouder(s) is dit in 2020 belast met 26,25% ‘aanmerkelijk belang heffing’ (box 2). Per saldo betaalt u over het resultaat van een bv in totaal ongeveer 38,5% belasting. De tweede heffing kunt u wel lang uitstellen als er geen behoefte is om dividend uit te keren.

Wanneer ondernemen in een bv?

Wat betreft aansprakelijkheden biedt een bv meer zekerheid voor het privévermogen van u als dga, dan wanneer u als natuurlijk persoon gaat ondernemen. Fiscaal gezien biedt een bv voordelen vanaf een structureel resultaat van € 150.000 per ondernemer. Toch kiezen ondernemers er vaak al eerder voor om een bedrijf volledig als bv te exploiteren. De hogere belastingdruk zien zij dan als risicopremie voor het afschermen van privévermogen.

Partner-bv-structuur in vorm van vof met bv

Een partner-bv-structuur wordt inmiddels alweer jaren toegepast. Door gebruik te maken van twee belastingregimes wordt de totale belastingdruk verlaagd. Een of meerdere ondernemers gaat(n) als natuurlijk persoon een samenwerking aan met een eigen bv. De winst van deze samenwerking wordt verdeeld tussen de vennoten.

De partner-bv betaalt dan vennootschapsbelasting over haar aandeel in het resultaat van de samenwerking. De natuurlijke personen uit de partner-bv hebben recht op de aftrekfaciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting en betalen deze belasting na toepassing van de aftrekposten. Door de samenwerking goed in te richten hoeft de dga geen gebruikelijk loon te ontvangen.

Een goede verdeling van het resultaat kan zodoende zorgen voor een in totaal flink lagere belastingdruk. Een gedeelte van deze lagere belastingdruk bestaat uit de ‘aanmerkelijk belang heffing’ bij dividenduitkering. Wij adviseren u dit liquiditeitsvoordeel te gebruiken om uw bedrijf sterker te maken, bijvoorbeeld via investeringen of aflossingen. Om een indicatie te geven: de belastingdruk kan bij een resultaat van € 125.000 in een partner-bv-structuur 30% lager uitpakken dan bij eenzelfde resultaat van een eenmanszaak.

Let op: als een partner-bv-structuur wordt opgezet in de vorm van een vof, openbare maatschap of cv blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon bestaan.

Partner-bv-structuur in vorm van stille maatschap met bv

Vrije beroepsbeoefenaars maken van oudsher vaak gebruik van de zogenaamde ‘stille maatschap’. Onder andere dierenartsen dreven hun onderneming de laatste decennia steeds vaker in bv-structuur. Met name voor deze vrije beroepsbeoefenaars zijn er ook mogelijkheden om een partner-bv-structuur in de vorm van een stille maatschap op te zetten. Als dat op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kunt u daarbij gebruikmaken van de fiscale voordelen van een partner-bv-structuur, zonder dat er sprake hoeft te zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Belastingvoordeel versus risicoaansprakelijkheid

Het is belangrijk om u bij tijd en wijle af te vragen of uw ondernemingsstructuur nog past bij uw huidige en toekomstige activiteiten. Wij merken dat ondernemingen groeien en ontwikkelen, maar dat de structuur niet altijd mee-ontwikkelt en nog aansluit op de strategie die wordt gevolgd.

Heeft u vragen? Als relatiemanager sparren we graag met u over uw bedrijfsstrategie en de ondernemingsstructuur die daar het best bij past. Neem contact op met Geert Hanegraaf, relatiemanager, via telefoonnummer 0651352745 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over uw keuze voor een bedrijfsstructuur? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan