Overgangsmaatregel spoedreparatie fiscale eenheid

25 april 2018
Wet- en regelgeving

Onlangs plaatsten we een bericht naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ). De staatssecretaris heeft afgelopen week aangekondigd dat er een overgangsmaatregel komt. Deze maatregel stelt belastingplichtigen in de gelegenheid om van een  overgangsperiode gebruik te maken om bepaalde gevolgen van de spoedreparatie te voorkomen.

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Document

Deze overgangsmaatregel is er gekomen mede naar aanleiding van de gestelde kamervragen en de signalen vanuit het mkb.

Groepsleningen

Het gaat met name om de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage (art. 10a Wet Vpb). Maakt u deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en zijn er groepsleningen binnen deze fiscale eenheid? Dan is het van belang om in kaart te brengen hoe deze leningen tot stand zijn gekomen en wat het verloop ervan is.

Tijdens de nu aangekondigde overgangsperiode, zal de renteaftrekbeperking onder bepaalde voorwaarden  niet toegepast worden. Dit zijn de drie belangrijkste voorwaarden:

  1. De schuld is rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon én bestond al op 25 oktober 2017, 100;
  2. Deze schuld dient verband te houden met één van de besmette rechtshandelingen die zijn genoemd in art. 10a Wet Vpb (besmette rechtshandelingen zijn onder andere het storten van kapitaal in een verbonden vennootschap, maar ook een schuldig gebleven dividenduitkering of kapitaalterugbetaling);
  3. Het bedrag van de rente op alle onderlinge schulden tezamen mag niet meer dan € 100.000 bedragen.

De laatste voorwaarde zorgt ervoor dat de overgangsmaatregel vooral in het mkb uitkomst zal bieden. Belastingplichtigen krijgen hiermee de mogelijkheid om de onderlinge schulden vóór 1 januari 2019 weg te werken en zo de gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen te voorkomen.

Wat betekent dit voor uw onderneming?

De spoedreparatie fiscale eenheid kan gevolgen hebben voor uw onderneming als er in uw ondernemingsstructuur een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is. Of de overgangsmaatregel u een mogelijkheid biedt om de gevolgen van de spoedreparatie te voorkomen, is afhankelijk van uw specifieke situatie. Uw belastingadviseur van ABAB kan u hiermee helpen.

Laat uw persoonlijke situatie beoordelen door uw adviseur. Neem contact met ons op.

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan