Optimalisatie afschrijvingen van de tuinbouwkas

15 augustus 2018
Artikel

Volgens de huidige kabinetsplannen geldt voor bv’s per 1 januari 2019 een verdere inperking van de afschrijving in de vennootschapsbelasting voor bedrijfsgebouwen. De fiscale bodemwaarde wordt voortaan gelijkgesteld aan 100% van de WOZ-waarde in plaats van de huidige 50%. Daardoor wordt ook de afschrijving op deze onroerende zaken verder ingeperkt.

Portretfoto van Eric Flinterman
Geschreven door:
Eric Flinterman Senior relatiemanager tuinbouw
Bloemen in een kas

Door heel specifiek de onderdelen van de kas te splitsen in wat onder het gebouw valt en wat onder de werktuigenvrijstelling voor de WOZ valt, is vaak veel extra afschrijvingspotentieel te realiseren. Bovendien heeft ABAB Accountants en Adviseurs een aantal eigen standpunten ingenomen over onderdelen die onder de werktuigenvrijstelling horen. Als de WOZ-waarde verlaagd kan worden, heeft dat natuurlijk ook een positief effect.  Misschien is het zelfs mogelijk om een bijzondere omstandigheid te creëren, waardoor een herwaardering van de ondergrond kan worden toegepast. In dat geval wordt de boekwaarde van de kas met ondergrond veel hoger, waardoor er meer afschrijvingsruimte ontstaat ten opzichte van de WOZ-waarde. 

Wilt u weten of u nog extra afschrijvingsmogelijkheden heeft? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

E-mail Eric
Portretfoto van Eric Flinterman
Senior relatiemanager tuinbouw
Bel
073-6465419
Meld u aan voor het evenement

Forward Farming 2019

Forward Farming 2019
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan