Oplossingen voor knelpunten arbeidsmarkt

29 april 2016
Wet- en regelgeving

Het kabinet heeft voorgesteld een aantal wijzigingen door te voeren in het minimumloon en de Wet werk en zekerheid (WWZ).

 

Portretfoto van Bart Leusink
Geschreven door:
Bart Leusink Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Man en vrouw in gesprek over de knelpunten in de arbeidsmarkt

Aanpassingen minimumloon

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft voor werknemers vanaf 21 jaar. Dit betekent dat jongeren van 21 jaar of ouder hetzelfde loon gaan verdienen als volwassenen. Tot nu toe geldt het minimumloon ook nog voor jongeren tussen 21 en 23 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om te voorkomen dat een klein verschil in leeftijd een grote rol gaat spelen bij het aannemen van jongeren. Ook wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan ten minste het minimumloon verdienen.

Uitstel verbod op inhoudingen minimumloon

Het verbod op inhoudingen op het minimumloon wordt uitgesteld van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017. Voor huisvestingskosten en de premie voor de zorgverzekering wordt een uitzondering voorgesteld, waardoor deze inhoudingen ook na 1 januari 2017 nog mogelijk zijn. Wel zullen aan deze uitzondering voorwaarden worden verbonden. Zo is de verwachting dat er maximumbedragen of percentages van het minimumloon worden vastgesteld voor de inhouding. Daarnaast worden waarschijnlijk kwaliteitseisen gesteld aan de huisvesting als dit op het loon wordt ingehouden. Deze voorwaarden moeten nog nader worden uitgewerkt.

Aanpassingen seizoenswerk WWZ

Het kabinet heeft samen met werkgevers en werknemers vastgesteld dat de Wet werk en zekerheid in de uitvoering op een aantal onderdelen moet worden bijgestuurd. In de huidige WWZ staat dat werknemers na drie contracten, met een onderbreking van maximaal 6 maanden, een vast contract moeten krijgen. Met name binnen de land- en tuinbouw en in de recreatiesector zorgde deze regel ervoor dat veel seizoenwerkers hun baan dreigden te verliezen. Dit wordt gewijzigd zodat seizoenwerkers na een onderbreking van 3 maanden weer in dienst genomen mogen worden, mits dit is vastgelegd in een cao. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijziging ingaat, maar het kabinet is het erover eens dat snelheid geboden is, zeker als het om seizoenswerk gaat. 

 

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart Leusink
Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
0413-336515