Op naar een mooie zomer voor de varkenshouderij

13 december 2021
Blog

De jaren 2019 en 2020 deden warm aan met voerwinsten in de zeugenhouderij van € 1.000 in 2019 en € 735 euro in 2020 en voerwinsten tot € 100 per gemiddeld aanwezig vleesvarken in dezelfde jaren. Dat is nu helaas anders.

Portretfoto van Remco Janssen
Neem contact op met:
Remco Janssen Bedrijfsadviseur
Varkens in een stal

Kortom: in de jaren 2019 en 2020 scheen de zon in de varkenshouderij en we konden wel wennen aan het nieuwe klimaat. Hoe anders is het op dit moment. Helaas werd het veel eerder herfst dan we hadden gedacht en gehoopt. Uiteindelijk is de varkensmarkt niet anders dan het weerbeeld. We kennen dagen met volle zon en nachten met vorst.

De donkere dagen

Hoe relatief mooi de eerste helft van 2021 nog was, zeker in de zeugenhouderij, zijn we inmiddels in de donkere dagen voor kerst aanbeland met temperaturen onder het vriespunt. Af en toe word ik er stil van hoe snel dit kan omslaan… De voerwinst voor de zeugenhouderij keldert naar € 350 per zeug. Voor de vleesvarkenshouderij komen we uit op een voerwinst van rond de € 70 euro op jaarbasis. De liquiditeitsdruk neemt fors toe. Het valt me op dat we in de varkenshouderij vaak iets te veel focussen op het jaargetijde waarin de sector zich op dat moment bevindt. We laten ons soms toch weer verrassen. Als we deze koude winter zijn doorgekomen, moeten we in de toekomst meer de focus leggen op verbetering van het verdienmodel voor de langere termijn. Dan zijn we veel minder afhankelijk van de pieken en dalen.

Nederland vergeleken met Europa

In de Nederlandse varkenshouderij ligt de focus op technische resultaten. We hebben veel goede vakmensen in de sector die gericht zijn op dierenwelzijn en dierprestaties. We kunnen zeer efficiënt een goed stuk varkensvlees produceren. Vergeleken met onze Europese collega’s is dit onder andere terug te zien in een hoog aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar, een hoge daggroei bij de vleesvarkens en zeer efficiënte voederconversies. Bovendien is de arbeidsinzet ten opzichte van onze Europese collega’s zeer efficiënt. Daarmee kunnen we de relatief hoge uurtarieven nog behoorlijk compenseren. Toch leggen we het op gebied van onder andere voerkosten, huisvestingskosten en mestkosten gemiddeld genomen af ten opzichte van andere landen binnen Europa en dat terwijl de zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees binnen Europa gestegen is naar 140%. Als de zelfvoorzieningsgraad in China toeneemt, voor wie gaat u dan produceren? De Nederlandse varkenshouderij werd de laatste jaren afhankelijk van de wereldmarkt. Op zich is dat niet erg, belangrijk hierin is wel dat we de juiste keuzes blijven maken.

Meerwaarde of efficiënter produceren

Wat voor type ondernemer bent u? Produceert u voor de markt die bij u past? Bent u een ondernemer die succesvol produceert op de vrije markt of bent u meer gebaat bij een stabielere opbrengstprijs met minder schommelingen? Wat is de kostprijs van uw onderneming en wat is dan de minimaal benodigde opbrengstprijs? Uiteindelijk is het vooral de opbrengstprijs die we juist niet in de hand hebben. We moeten naar de toekomst toe meerwaarde gaan creëren of nog efficiënter produceren. Op deze twee vlakken liggen er juist kansen voor de Nederlandse varkenshouderij. Kansen op het gebied van de verdere verbetering van diergezondheid en daarmee dierprestaties, denk hierbij aan depop-repop, SPF en all-in-all-out. Daarnaast zijn er kansen voor het creëren van verregaande samenwerking tussen zeugenhouders en vleesvarkenshouders en voor het aantrekken van goede vakmensen waarop u verder kunt bouwen. Maar denk ook aan de verdere ontwikkeling van genetica, duurzame energieproductie en verbetering in ketensamenwerking. Of het vooroplopen op het gebied van huisvestingssystemen en daar meerwaarde uit creëren. Voor individuele ondernemers liggen hier absoluut mogelijkheden.

Op naar een mooie zomer

Als u hier bewust mee aan de slag gaat en de focus legt op meerwaarde creëren met een scherpe kostprijs, voorspel ik u ondanks de huidige donkere dagen een mooie zomer. Voor meer informatie of advies over de toekomst van de varkenshouderij, kunt u contact opnemen met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-57 98 31 of stuur Remco een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Remco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu