(On)zakelijke rente familielening

1 november 2021
Artikel

Tot op heden kan het aantrekkelijk zijn om in familieverband eigenwoningleningen te verstrekken. Dit kan voor zowel de geldnemer als de geldgever een fiscaal voordeel opleveren. Hoe kunt u dit voordeel concretiseren? En wat zijn de gevolgen als deze lening, met name de vaststelling van het rentepercentage, niet correct is vastgesteld?

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
(On)zakelijke rente familielening

Familielening eigen woning

Een familielening voor de eigen woning zal doorgaans tussen ouders en kind worden afgesloten. De ouders kunnen in het geval van een familielening een hogere rente realiseren dan op een spaarrekening wordt vergoed. Deze vordering valt in box 3 en over de ontvangen rente hoeft derhalve geen belasting te worden betaald. Het kind kan bij de familielening ook een voordeel behalen, aangezien over de betaalde rente de renteaftrek in box 1 van toepassing is. 

Het voordeel wordt met name behaald als de ouders de ontvangen rente weer sparen om vervolgens aan het kind te schenken. Om de renteaftrek veilig te stellen, moet het kind immers de rente daadwerkelijk betalen.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening

Voorwaarde renteaftrek en hoogte rente

Indien u een familielening afsluit, is het van belang dat de opgestelde leningsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden voor aftrek. In dit artikel gaan we niet nader in op alle voorwaarden voor de aftrek, maar enkel op de vaststelling van de hoogte van het rentepercentage. Er dient een zakelijke rente afgesproken te worden, aangezien enkel de zakelijke rente aftrekbaar is bij het kind. 

Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan over een situatie waarbij de vastgestelde rente 9% was. Ouders en kind vonden dit een zakelijke rente, aangezien de zekerheden ontbraken en zij dit een reden vonden voor een hoger vastgestelde rente. De rechter oordeelde echter dat er geen sprake was van een substantieel risico dat het kind zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen, waardoor de vastgestelde rente van 9% niet rechtvaardig is. De rechter hanteert de door de inspecteur gecorrigeerde zakelijke rente van 4,5%. Als gevolg van deze correctie is bij het kind, ondanks de betaling van 9%, maar 4,5% rente aftrekbaar.

Voor bovenstaande uitspraak van de rechter werd in de praktijk bij familieleningen veelal 6% rente gehanteerd. Er werd daarbij aangesloten bij de normrente uit de Successiewet. Door de uitspraak van de rechter is het de vraag of deze benadering voor wat betreft de zakelijkheid gehanteerd kan blijven.

Gevolgen schenkbelasting bij onzakelijk vastgestelde rente

De zakelijke rente wordt bij het kind aangemerkt als aftrekbare kosten voor de eigen woning. Het staat ouders vrij om de extra rentevergoeding ten opzichte van hetgeen zij voorheen aan rente ontvingen (op bijvoorbeeld een spaarrekening) te sparen en aan het kind te schenken. Dit levert in feite een dubbel voordeel voor het kind op. 

Enkel voor de zakelijke rente is hypotheekrenteaftrek toegestaan. Indien op een later moment wordt vastgesteld dat de afgesproken rente niet volledig zakelijk is, dan wordt het onzakelijke gedeelte gezien als een schenking van kind aan ouders. Een schenking van kind aan ouders valt in het tarief van de overige categorie van de schenkbelasting, waardoor na een vrijstelling van ongeveer € 2.000 minimaal 30% aan schenkbelasting verschuldigd is.

Extra aftrekbare kosten

Naast de aftrekbare rente, kunnen de andere gemaakte (eenmalige) kosten voor het opmaken van de geldleenovereenkomst in de belastingaangifte in aftrek worden genomen. Dit betreft de eenmalige financieringskosten. Indien het kind zich laat adviseren over de familiehypotheek, zijn deze kosten voor het kind aftrekbaar.

Het afsluiten van een familielening voor de financiering van een woonhuis kan fiscaal voordeel opleveren. Het is echter wel van belang om bepaalde zaken juist vast te leggen, zodat u achteraf niet alsnog een ongewenste fiscale claim ontvangt. Bent u voornemens om een familielening voor de financiering van een woonhuis af te sluiten, laat u dan adviseren door uw adviseur.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de eigenwoninglening in familieverband? Neem dan contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur. U bereikt Luc via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu