Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

10 mei 2017
Artikel

U kunt een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zomaar opzeggen. Om een arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen moet u voor opzegging een redelijke grond hebben en moet bijvoorbeeld herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk zijn of niet in de rede liggen. De wet bevat een opsomming van redelijke gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Afhankelijk van de reden voor opzegging is toestemming nodig van UWV of kan u bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Een van de in de wet genoemde gronden voor opzegging is een zodanig verstoorde arbeidsverhouding, dat van u als werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat u de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Portretfoto van Ingrid van Eijk
Geschreven door:
Ingrid van Eijk Jurist arbeidsrecht
Werknemer die ontslagen is door verstoorde arbeidsrelatie

Gelijkwaardige zaak bij kantonrechter

Onlangs diende bij de kantonrechter te Roermond een dergelijke zaak. Het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd ingediend op verstoring van de arbeidsverhouding door een arbeidsconflict. De werknemer was in het begin(traject) arbeidsongeschikt. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid was deels medisch en deels werkgerelateerd. Zowel de coach van de werknemer als de bedrijfsarts, de verzekeringsdeskundigen en UWV spraken consequent van een arbeidsconflict. Pogingen om dat conflict bij te leggen, liepen op niets uit door de opstelling van de werknemer. Zo gaf de medewerker aan dat hij zich niet gesteund voelde door zijn leidinggevende(n). De werkgever heeft zich meerdere malen ingespannen om het arbeidsconflict op te lossen. De pogingen zijn telkens op niets uitgelopen. De werknemer was voor de aanvang van de procedure hersteld. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst, rekening houdend met de voor de werkgever geldende opzegtermijn, verminderd met de duur van de procedure onder toekenning van een transitievergoeding. De kantonrechter wees het verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding af.

Voorkom escalaties

De aanleiding bij deze zaak was het feit dat de medewerker zich niet gesteund voelde door zijn leidinggevende(n) in zijn ambities. Is dit ook in uw situatie het geval? Laat u dan begeleiden en voorkom escalaties. Zo voorkomt u mogelijk een verdergaand geschil , een eventuele gerechtelijke procedure, verschuldigdheid van  een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding, of zelfs de oplegging van een loonsanctie (van een jaarsalaris).

Wilt u ondersteuning of advies bij vergelijkbare perikelen en de ontbinding van een arbeidsovereenkomst? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ingrid
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan