Ondernemersverenigingen en contributies: zo kunt u btw aftrekken

12 januari 2021
Artikel

Veel ondernemers die contributies ontvangen weten niet of zij btw in rekening moeten brengen. Door onbelaste contributies zijn btw-kosten voor contributieactiviteiten niet aftrekbaar. Voor ondernemersverenigingen zoals winkeliersverenigingen en brancheorganisaties geldt een specifieke goedkeuring. Waar moet u op letten?

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Twee mannen in gesprek over btw-aftrek voor ondernemersverenigingen

Ondernemersverenigingen en contributies

Veel ondernemersverenigingen, zoals winkeliersverengingen en brancheorganisaties, behartigen de belangen van hun leden. Voor de behartiging van de algemene (dus niet individuele) belangen van haar leden is een  ondernemersvereniging géén btw-ondernemer. Dit omdat de inkomsten - vaak in de vorm van contributies - niet belast is met btw. Deze niet btw-belaste contributies leiden er toe dat een ondernemersvereniging niet-economische activiteiten verricht. En btw op kosten voor deze niet-economische activiteiten is niet aftrekbaar.  

Tóch recht op btw-aftrek?

Een ondernemersvereniging heeft leden. Deze aangesloten leden hebben vaak wél recht op aftrek van btw. Zij verrichten btw-belaste prestaties waardoor zij de btw op (rechtstreeks hieraan gerelateerde) kosten kunnen aftrekken. Zo werken de btw-regels. Gaan ondernemers samenwerken of sluiten zij zich aan bij een ondernemersvereniging? En is de bijdrage (contributie) van een ondernemer als lid niet btw belast? Dan kan een ondernemersvereniging de btw op kosten niet aftrekken, terwijl een ondernemer (lid) de btw op bepaalde kosten wel had kunnen aftrekken. Met andere woorden, de btw wordt een kostenpost bij ondernemersverenigingen die te maken hebben met onbelaste bijdragen/contributies.

Goedkeuring staatssecretaris

Veel branches hebben met dit ‘btw-probleem’ te maken en zoeken naar een oplossing. De staatssecretaris heeft daarom voor ondernemersverenigingen een goedkeuring opgenomen waardoor zij toch de btw op kosten kunnen aftrekken. De voorwaarden zijn:

  • De goedkeuring geldt alleen voor verenigingen die de zakelijke belangen van ondernemers behartigen en waarbij uitsluitend ondernemers en/of ondernemersverenigingen zijn aangesloten.
  • Alleen de btw die niet toerekenbaar is aan prestaties waarvoor de vereniging kwalificeert als ondernemer, komt voor aftrek in aanmerking.
  • De btw is alleen aftrekbaar als de aangesloten ondernemers de kosten voor goederen en diensten feitelijk dragen.
  • De aangesloten ondernemers zouden de btw in aftrek kunnen brengen als de goederen en diensten rechtstreeks aan hen geleverd worden. De vereniging moet dit wel bij de Belastingdienst kunnen aantonen. Dit geldt zowel voor het recht op aftrek als voor de groep van ondernemers die het betreft.

Vanaf 1 januari 2020 heeft de staatssecretaris de term “uitsluitend ondernemers en/of ondernemersverenigingen zijn aangesloten” in de goedkeuring verduidelijkt.* Het is van belang dat:

  • Alle (rechts)personen die een formele binding hebben met de vereniging en die direct of indirect een contributie (financiële bijdrage) moeten betalen, ondernemer (voor de btw) zijn.

Vrij vertaald betekent dit dat alle betalende (oud-)leden van een ondernemersvereniging ondernemer voor de btw moeten zijn.

Stel de aftrek van uw btw veilig

Ondernemersverenigingen hebben dus ‘toch’ de mogelijkheid btw af te trekken voor kosten die zij maken (als ze deze in het algemeen belang voor hun leden verrichten). De achterliggende gedachte van deze goedkeuring is dat (veel) leden (ondernemers) de btw op dergelijke kosten wel kunnen aftrekken. Het is voor ondernemersverenigingen met onbelaste contributies dus van belang te weten óf en hóe zij aan de voorwaarden voor aftrek voldoen. De voorwaarden zijn scherp geformuleerd en als ondernemersvereniging wilt u zeker weten dat u aan alle voorwaarden voldoet. De aftrek van btw wilt u immers veilig stellen. En u wilt geen discussie(s) met de Belastingdienst.

Meer weten?

De btw-specialisten van ABAB hebben ruime ervaring met deze goedkeuring. Voorkom vervelende verassingen en laat u goed adviseren. Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over btw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan