Onderbouw recht op zelfstandigenaftrek

17 november 2016
Wet- en regelgeving

Om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, nam de overheid diverse faciliteiten op in de wet. De meest bekende faciliteit is de zelfstandigenaftrek. 

Profielfoto van Nico van der Ende
geschreven door:
Nico van der Ende Senior belastingadviseur
Vrouw berekent zelfstandigenaftrek

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u minimaal 1.225 uur per jaar én meer dan 50% van de arbeidstijd (inclusief reistijd) aan de onderneming besteedt. Uren die in een ongebruikelijk samenwerkingsverband (bijvoorbeeld dokter met assistente) aan ondersteunende werkzaamheden (niet omzetgenererend) worden besteed, tellen niet mee.

Vast bedrag

In 2016 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280 tot de AOW-leeftijd en € 3.640 vanaf de AOW-leeftijd. Daarbij kan de zelfstandigenaftrek niet hoger zijn dan de winst. De hierdoor eventueel niet benutte zelfstandigenaftrek kunt u doorschuiven naar één van de negen volgende jaren.

Soepelere regels

Voor startende ondernemers gelden soepelere regels voor de zelfstandigenaftrek. Voor het urencriterium hoeven starters in de eerste 5 jaar niet aan de zogenoemde 50%-eis te voldoen. Daarnaast is de hoogte van de zelfstandigenaftrek - in de jaren dat de startersaftrek van toepassing is - niet beperkt tot de hoogte van de winst en wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 (2016) in maximaal 3 jaren.

Tips

  • De zelfstandigenaftrek geldt alleen wanneer u aannemelijk maakt aan de voorwaarden te voldoen. De bewijslast ligt bij u! Zeker als u ook (parttime) in loondienst bent, is het bijhouden van een urenregistratie van groot belang. Bij vragen van de Belastingdienst kunt u uw recht op de zelfstandigenaftrek dan duidelijk aantonen.
  • Wilt u binnen afzienbare tijd stoppen met uw onderneming? Let op dat als u staakt in een jaar waarin u niet voldoet aan het urencriterium, u niet het recht heeft de niet benutte zelfstandigenaftrek uit voorgaande jaren te benutten.
  • Start u als ondernemer vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie? Dan heeft u recht op een hogere startersaftrek. Deze extra aftrek bedraagt tussen € 4.000 en € 12.000! Houd er wel rekening mee dat u hierbij aan voorwaarden moet voldoen.

Wilt u meer weten over zelfstandigenaftrek? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Nico
Profielfoto van Nico van der Ende
Senior belastingadviseur
Bel
0485-561326