Omzetgroei groothandel normaliseert in 2023

23 januari 2023
Artikel

In 2021 en 2022 was de omzetgroei in de groothandel uitzonderlijk hoog. Naar verwachting komt de omzetgroei in 2023 uit op 4%. Hiermee normaliseert de omzetgroei naar het langjarig gemiddelde voor corona.

Logo van ABAB
Neem contact op met:
ABAB
Meneer en mevrouw die op de hoogte is van de ontwikkelingen in de groothandel

De groothandel kende na corona een enorm groeiherstel. Door tekorten aan onder meer computerchips en bouwmaterialen (supply pain in de supply chain) en de oorlog in de Oekraïne bereikten de grondstofprijzen recordhoogtes. De verwachte groei van 4% voor 2023 bestaat uit een beperkte volumegroei van 1,5% als gevolg van de milde recessie en een (olie)prijsstijging van 2,5%.

Prijsstijgingen food groothandel zorgen voor kleine omzetgroei

De food groothandel maakte in 2021 en 2022 een flinke inhaalslag na de lockdowns voor de horeca. De omzetgroei liep in 2022 op tot maar liefst 16% door de doorberekening van de gestegen kosten als gevolg van de energiecrisis en oorlog in de Oekraïne. Consumenten worden echter selectiever in hun uitgavenpatroon. Door de oplopende prijzen wordt voor 2023 alsnog een beperkte omzetgroei verwacht.

Omzetgroei non-food groothandel beperkt, bouw krimpt

Door de sterk gestegen prijzen realiseerden alle segmenten in de non-food groothandel in 2021 en 2022 een zeer hoge omzetgroei. In 2023 keert de omzetgroei terug naar het normale niveau. Ook hier is de groei enkel te danken aan prijsverhogingen. In de bouw wordt een lichte krimp van de omzet verwacht. Dit komt door de afgenomen vraag naar woningen en bedrijfsgebouwen en de stikstofproblematiek.

Groei wereldhandel minimaal

De tekorten aan containers, chips en bouwmaterialen zijn grotendeels verdwenen. Toch blijven er voor de wereldhandel nog een hoop onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, het verloop van corona in China en de arbeidsonrust. Daarnaast bevindt de economie zich in een milde recessie waardoor consumentenbestedingen en investeringen van bedrijven krimpen. De wederafvoer – belangrijk voor de Nederlandse groothandel – zwakt volgens het CPB in 2023 af naar 1 à 2%.

Het perspectief voor de Nederlandse groothandel voor 2023 is alles bij elkaar genomen matig, met een verwachte volumegroei van hooguit 1,5%.

Groothandel moet strategie aanpassen

De groothandel kent  net als veel andere sectoren veel uitdagingen: schaarste aan materialen en personeel, hoge inkoop-, personeels-, huisvestings- en energiekosten en de noodzaak tot een versnelling van de klimaat- en energietransitie. Ondernemers worden genoodzaakt om hun strategie aan te passen: digitalisering, duurzaamheid en excelleren in de executie moeten hierin een belangrijke plek krijgen.

Aantal faillissementen in groothandel stijgt

Ondernemers in de groothandel worden geconfronteerd met hogere. Deze kosten kunnen ze niet allemaal doorberekenen zonder omzet en marktaandeel te verliezen. Daarnaast moet corona overheidssteun worden terugbetaald. Het aantal faillissementen binnen de groothandel neemt in 2023 naar verwachting dan ook toe.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de groothandel? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013-4647100 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de groothandel? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail ABAB
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu