Nieuwe regelgeving ‘werken als zelfstandige’

6 juli 2018
Wet- en regelgeving

Steeds meer mensen beginnen voor zichzelf. Ze kiezen hier vaak bewust voor en leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. De keerzijde van de groeiende groep zelfstandigen is dat er steeds meer schijnzelfstandigen en kwetsbare zelfstandigen ontstaan. Ook is de huidige regelgeving voor veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers onduidelijk. Het kabinet wil daar verandering in brengen.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
handtekening

Maatregelen

Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden tegengegaan. Ook moeten de maatregelen zekerheid geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers of er sprake is van een dienstbetrekking. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt moeten de maatregelen meer zekerheid geven aan zelfstandigen met een hoog uurtarief.

Vervolgacties

Dat het niet makkelijk is om met nieuwe wet- en regeling voor zzp’ers te komen, was bij de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) al duidelijk. Daarom bedacht het kabinet voor de komende maanden een aantal vervolgacties die het wetgevingsproces verder zullen brengen:

  • handhaving;
  • verdere uitwerking van de voorstellen uit het regeerakkoord; en
  • de veranderlijke arbeidsmarkt van de toekomst.

Handhaving

De handhaving is momenteel uitgesteld tot 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Vanaf 1 juli 2018 wordt er niet meer alleen gehandhaafd bij de ernstige gevallen van kwaadwillenden, maar wordt de handhaving uitgebreid naar alle kwaadwillenden. De komende tijd controleert de Belastingdienst steekproefsgewijs opdrachtgevers uit verschillende sectoren.

Kwalificatie van de arbeidsrelatie

Of iemand zelfstandige of werknemer is, heeft fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen. Het is bijvoorbeeld van invloed op de inhoudingsplicht voor de loonheffingen, zelfstandigenaftrek, loondoorbetaling bij ziekte en verplichte pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de arbeidsrelatie. Ook wil het kabinet zelfstandigen met een laag tarief beschermen. Zij kunnen zich niet altijd verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen opbouwen. Qua tarief concurreren zij met werknemers. Ook bestaat er een risico op schijnzelfstandigheid: werkenden zouden volgens de wet een arbeidsovereenkomst moeten hebben, maar worden in de praktijk behandeld als zelfstandige. Om deze problemen op te lossen, worden onderstaande maatregelen getroffen.

Dienstbetrekking bij laag tarief

In bepaalde gevallen wordt een arbeidsovereenkomst verplicht. Dit is het geval bij een laag tarief in combinatie met een langdurige werkperiode bij een opdrachtgever. Of bij een laag tarief in combinatie met werkzaamheden die passen binnen de reguliere activiteiten van de opdrachtgever.

De minister benoemt in zijn brief hierbij geen bepaald tarief. In het regeerakkoord werd destijds gesproken over 125% van het wettelijk minimumloon.

Opt-out bij hoog tarief

Bij een hoog tarief en een overeenkomst van kortere duur of werkzaamheden die niet tot de reguliere werkzaamheden behoren van de opdrachtgever, kan er gebruikgemaakt worden van een opt-out. Deze opt-out biedt zelfstandigen de mogelijkheid om buiten het bereik van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen te komen.

Opdrachtgeversverklaring

Een webmodule moet meer duidelijkheid verschaffen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Eén van de belangrijkste criteria bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie is de term gezag. Het kabinet streeft ernaar om voor 1 januari 2019 het begrip gezag in dit kader te verduidelijken.

Arbeidsmarkt van de toekomst

De arbeidsmarkt zal altijd veranderlijk blijven en daarom is het van belang dat de wet- en regelgeving regelmatig de relevante ontwikkelingen blijft volgen.

De belastingadviseurs van ABAB zullen voor u de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden en u blijven informeren. 
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan