Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2020

4 juni 2020
Artikel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt jaarlijks de maximale pachtnormen en veranderpercentages vast die vervolgens op 1 juli in werking treden. Dit is wettelijk geregeld in het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling pacht. Zagen we vorig jaar nog dat in negen van de veertien pachtprijsgebieden de pachtnormen voor los bouw- en grasland hoger lagen dan in 2018. Dit jaar zien we het tegenovergestelde: in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden liggen de pachtnormen 2020 lager dan de pachtnormen 2019. 
 

Portretfoto van Anita van Bavel
Neem contact op met:
Anita van Bavel Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
koeien_wei_boerderij_landschap

Pachtnormen en veranderpercentages

Per 1 juli 2020 gelden de volgende normen voor los bouw- en grasland:

schema pachtrecht

Per 1 juli 2020 gelden de volgende normen voor los tuinland:

schema pachtrecht tuinland
Voor bedrijfsgebouwen en woningen gelden afzonderlijke regels.  

Berekenen nieuwe pachtprijs

De veranderpercentages gelden alleen voor de pachtovereenkomsten die ingegaan zijn vóór 1 september 2007. Bij toepassing van positieve veranderpercentages geldt altijd een bovengrens. Na toepassing van een positief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet boven 110% van de nieuwe regionorm uitkomen. Is de bestaande pachtprijs al hoger dan 110% van de regionorm? Dan wijzigt de pachtprijs dat jaar niet.

Na toepassing van een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet lager worden dan 90% van de regionorm. Als de bestaande pachtprijs al lager is dan 90% van de regionorm, dan daalt de pachtprijs niet verder.

Voor de pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september 2007 geldt de nieuwe regionorm als maximale pachtprijs. Als de tussen partijen geldende pachtprijs bij aanvang van de pachtovereenkomst lager is dan de maximale pachtprijs, wordt de pachtprijs evenredig aan de stijging of daling van de maximale pachtprijs van dat betreffende jaar herzien.

In alle gevallen geldt tenslotte dat de pachtprijs nooit hoger mag zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik. 

Nieuw pachtjaar = ingangsdatum

De wijziging van de pachtprijs kan doorgevoerd worden met ingang van het eerstvolgende pachtjaar. Dit verschilt per pachtovereenkomst. Van belang is om in dit kader ook te kijken of de pachtprijs vooruit of achteraf betaald wordt.

De jaarlijkse wijziging van de pachtprijs werkt automatisch door in de pachtovereenkomst. De nieuwe pachtprijs hoeft niet door de Grondkamer getoetst te worden. De verpachter kan echter geheel of gedeeltelijk van een verhoging van de pachtprijs afzien. Dit moet dan schriftelijk worden meegedeeld aan de pachter.

Op het moment dat de verpachter en de pachter het niet eens kunnen worden over de nieuwe pachtprijs volgens de wettelijke regels, kunnen zij de Grondkamer vragen om de pachtprijs te herzien. De Grondkamer zal de pachtprijs alleen herzien als de redelijkheid en billijkheid dit verlangen of gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen.

Aandachtspunt pachtprijswijziging

Sommige verpachters voeren alleen de pachtprijsverhogingen door en doen – ten onrechte – niets met een pachtprijsdaling. Het is van belang om hier alert op te zijn. De pachtprijs die voor het nieuwe pachtjaar betaald moet worden, geldt namelijk weer als basis voor de volgende pachtprijswijzigingen.

Meer weten?

Wilt u weten wat de nieuwe pachtnormen voor uw situatie betekenen? Of overweegt u om een verzoek herziening pachtprijs in te dienen? Neem dan contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bestuursrecht via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anita
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan