Nederlandse wetgeving kan ook gelden voor in buitenland gevestigde werkgever

25 mei 2017
Wet- en regelgeving

Belangrijke doelstelling van de Europese wetgeving is het vrij verkeer van werknemers en diensten stimuleren. De Europese en Nederlandse wetgeving moet daarnaast ook bescherming bieden aan (gedetacheerde) werknemers en eerlijke mededinging en concurrentie tussen binnenlandse en buitenlandse dienstverleners en werknemers bevorderen.

 

Portretfoto van Ingrid van Eijk
Geschreven door:
Ingrid van Eijk Jurist arbeidsrecht
Nederlandse wetgeving

Heeft u als werkgever (gevestigd in een ander land dan Nederland), werknemers in dienst die in Nederland voor u gaan werken? Dan gelden voor u niet alleen verschillende Europese, maar ook Nederlandse wetten.

Is er bijvoorbeeld sprake van tijdelijk in Nederland te verrichten arbeid, waarbij een werknemer gewoonlijk in een andere lidstaat van de EU zijn arbeid verricht? Dan moeten de buitenlandse werkgever en de Nederlandse opdrachtgever er rekening mee houden dat bepaalde Nederlandse wetten en regels (ook) verplicht van toepassing zijn. Dit dwingend Nederlands recht kan niet omzeild worden door buitenlands recht in de arbeidsovereenkomst met de werknemer van toepassing te verklaren.

Om welke regels gaat het?

Het gaat hierbij onder meer om bepaalde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, die voortkomen uit de wet(ten) en cao(s): 

  • Het Nederlandse wettelijk minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Bent u een in het buitenland gevestigde werkgever en verrichten uw werknemers werkzaamheden in Nederland, zorg dan dat u goed op de hoogte bent van deze in Nederland verplichte wetgeving. 
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ingrid