Moeten coöperaties dividendbelasting gaan inhouden?

11 juli 2017
Wet- en regelgeving

Anders dan bv’s en nv’s zijn coöperaties meestal niet verplicht om dividendbelasting in te houden op winstuitkeringen die zij doen. Alleen bij een zogeheten misbruiksituatie moet een coöperatie op dit moment verplicht dividendbelasting inhouden. Ondanks deze antimisbruikregeling zijn er de laatste jaren veel coöperaties opgezet als tussenschakel in internationale concerns, om winsten zonder dividendbelasting Europa uit te sluizen. De regering wil nu deze ontwikkeling stoppen.

 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Man berekent dividendbelasting

Wetsvoorstel

Onlangs werd een wetvoorstel gepubliceerd over deze materie, zodat belanghebbenden daarop kunnen reageren. De kern van dit voorstel:

  • Er komt een plicht om dividendbelasting in te houden voor houdstercoöperaties. Houdstercoöperaties zijn coöperaties die zich voor 70% of meer bezighouden met het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden lichamen of natuurlijke personen.
  • Aan de andere kant komt er een ruimere vrijstelling van dividendbelasting voor zowel bv’s, nv’s als houdstercoöperaties: inhouding van dividendbelasting mag achterwege blijven op uitkeringen aan kwalificerende aandeelhouders of leden in landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Van een kwalificerende aandeelhouder of lid is sprake bij een belang van 5% of meer.

Zuur en zoet

Het wetsvoorstel bevat dus zowel zuur (uitbreiding van de inhoudingsplicht voor sommige coöperaties) als zoet (verruiming van de vrijstelling). De verwachting is overigens dat het zoet meer zal kosten dan het zuur zal opleveren. Per saldo zal dit voorstel dus geld kosten. 

Wat betekent dit nu voor 'gewone’ coöperaties?

De meeste coöperaties in Nederland zijn geen houdstercoöperaties. Voor deze ’gewone’ coöperaties brengt het voorliggende wetsvoorstel geen veranderingen. Op basis van het wetsvoorstel zoals dat nu gepubliceerd is, hoeven zij dus geen dividendbelasting in te houden op winstuitkeringen aan hun leden.

 

Wilt u meer weten over dividendbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan