Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

20 juni 2016
Wet- en regelgeving

Er is een wetsvoorstel aangenomen dat de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers binnen de Europese Unie regelt. De nieuwe wet introduceert een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters die in Nederland werkzaamheden gaan verrichten.

 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
handdruk met buitenlandse werknemer

De wet heeft als doel om de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers te beschermen en daarmee uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Gedetacheerde werknemers hebben namelijk recht op bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden (‘harde kern’) zoals die gelden in de lidstaat waarnaar ze worden uitgezonden. Door deze meldingsplicht voor buitenlandse werknemers, kan de Inspectie SZW beter controleren of gedetacheerde EU-werknemers het loon krijgen waar ze in Nederland recht op hebben.

Meldingsplicht buitenlandse werknemers

De meldingsplicht voor buitenlandse werknemers houdt in dat dienstverrichters verplicht zijn om vóór de aanvang van de werkzaamheden onder meer te melden welke werkzaamheden met welke personen en in welke periode verricht zullen worden. Daarnaast is de dienstverrichter verplicht om tijdens de werkzaamheden in Nederland bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de werkplek, zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst, loonstroken en detacheringsverklaringen. Verder moet de dienstverrichter een contactpersoon opgeven waar de handhavende instantie een beroep op kan doen. De dienstontvanger moet vóór aanvang van de werkzaamheden controleren of de dienstverrichter aan de meldingsplicht heeft voldaan.

Toepassingsbereik

De wet zal in het bijzonder van toepassing zijn op werknemers in de volgende situaties:

  • Werknemers die onder leiding en toezicht van een buitenlandse werkgever in Nederland werken;
  • Werknemers die binnen concernverband vanuit een buitenlands concernonderdeel worden gedetacheerd aan een Nederlands concernonderdeel om in Nederland te werken;
  • Werknemers die door buitenlandse uitzendbureaus ter beschikking worden gesteld om in Nederland te werken onder gezag van de dienstontvanger.

Er komt ook een beperkte meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen die in Nederland komen werken. De meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen geldt alleen voor enkele nog aan te wijzen sectoren.

Uitzonderingen meldingsplicht

Bepaalde werkzaamheden en groepen werknemers worden uitgezonderd van de meldingsplicht. Zo geldt er een uitzondering voor het personen- en goederenvervoer. Ook komt er een uitzondering voor kleine dienstverrichters in de grensstreken. De precieze eisen en verdere afbakening van deze uitzonderingen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Sancties

Het niet voldoen aan de meldingsplicht of het niet beschikbaar hebben van bepaalde documenten op de werkplek kan leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 20.250. Er kan ook een boete worden opgelegd als u dienstontvanger bent en u onvoldoende controlemaatregelen heeft genomen.

De wet is in werking getreden met ingang van 18 juni 2016. Enkele onderdelen uit deze wet treden echter op een later tijdstip in werking. Naar verwachting zal het digitale meldingssysteem pas per 1 januari 2018 gereed zijn. Tot die datum zal de meldingsplicht nog niet in werking treden. Wel zijn buitenlandse dienstverrichters direct vanaf invoering van de wet verplicht om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die bevoegd is om vragen te beantwoorden en documenten over de detachering aan te leveren. 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

Wilt u meer weten over de meldingsplicht voor buitenlandse werknemers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268