Massaal bezwaar box 3-heffing

1 augustus 2018
Artikel

De staatssecretaris van Financiën wijst alle bezwaarschriften tegen de box 3-heffing aan als massaal bezwaar. Zoals we eerder aankondigden, is het ondanks de massaal bezwaarprocedure nog steeds van belang dat iedere belastingplichtige individueel bezwaar maakt.

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Een stapel met individuele bezwaren

Doordat de heffingssystematiek van box 3 veranderde per 1 januari 2017, was het besluit ‘Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar’ niet meer van toepassing. Omdat de Belastingdienst ook vele bezwaarschriften verwacht tegen de box 3-heffing in 2017, besloot de staatssecretaris om ook deze bezwaarschriften aan te wijzen als massaal bezwaar.

Rechtsvragen

Het massaal bezwaar heeft betrekking op de volgende rechtsvragen:

Is de vermogensrendementsheffing 2017 in strijd met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, zonder dat de schending de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld?
of
Is de vermogensrendementsheffing 2017 in strijd met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM?

Als een belastingplichtige vindt dat er in zijn geval sprake is van een individuele en excessieve last die in strijd is met de fair balance, kan hij volgens het besluit niet deelnemen aan de massaal bezwaarprocedure. Hij moet de procedure individueel opzetten.

Modelbezwaarschrift

Let op met het modelbezwaarschrift van de Bond voor Belastingbetalers. Dit modelbezwaarschrift stelt dat de box 3-heffing zowel op regelniveau als op individueel niveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Deze bezwaarschriften kunnen dus niet deelnemen aan de massaal bezwaarprocedure.

Worden er meerdere geschilpunten in het bezwaar aangehaald? Splits dan het bezwaarschrift. Alleen het gedeelte dat is gericht op het bezwaar tegen de box 3-heffing valt onder de massaal bezwaarprocedure. De overige geschilpunten worden individueel afgedaan door de inspecteur.

Waarom massaal bezwaar?

Bij de massaal bezwaarprocedure wordt er maar over één casus verder geprocedeerd, de andere bezwaarschriften worden aangehouden totdat er een definitieve uitspraak is. De uitkomst van deze zaak geldt dan vervolgens voor alle belastingplichtigen die destijds bezwaar hebben gemaakt. Het voordeel hiervan is dat men niet allemaal individueel hoeft te procederen.

Ook individueel bezwaar

Kortom, het blijft van belang dat iedere belastingplichtige individueel bezwaar maakt tegen zijn definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017. Overweegt u om bezwaar te maken tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017? Dan moet uw bezwaarschrift voor de toekomstige definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 binnen de bezwaartermijn van zes weken bij de Belastingdienst zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan