Mantelzorgwoning vergunningvrij, maar aan de realisering ervan zitten haken en ogen

2 maart 2017
Wet- en regelgeving

Vanaf november 2014 is het mogelijk om vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren. Zowel een bestaand bijbehorend bouwwerk, als een nieuw te realiseren bijbehorend bouwwerk kan zonder toestemming ingericht worden als mantelzorgwoning.

Portretfoto van Renske van Eldik
Geschreven door:
Renske van Eldik Jurist
Foto waarop het land wordt gesproeid.

De mantelzorgwoning moet wel aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.  Bijvoorbeeld; bouwwerkzaamheden die plaatsvinden voor het gebruik als mantelzorgwoning, moeten voldoen aan het Bouwbesluit.
 

Aandachtspunten realisering mantelzorgwoning

  • De gemeente kan aan de zorgbehoevende vragen om een verklaring waaruit zorgbehoefte blijkt;
  • Het huishouden waarvan de zorgbehoevende deel uitmaakt mag uit maximaal twee personen bestaan;
  • De verblijfsruimten zijn gerealiseerd in overeenstemming met het Bouwbesluit.

Het is belangrijk om te weten dat als de zorgbehoefte verdwijnt, bijvoorbeeld door overlijden, er direct geen sprake meer is van huisvesting met mantelzorg. De bewoning moet dan gestaakt worden. Als dit niet gebeurt kan de gemeente handhavend optreden.

Kan een nabij gelegen agrarisch bedrijf de komst van een mantelzorgwoning tegenhouden?
Een mantelzorgwoning is een milieu gevoelig object omdat het niet is uitgezonderd in artikel 1 Wet geurhinder en veehouderij en artikel 1 Wet geluidhinder.

Als de mantelzorgwoning binnen de (bestaande) geluid- of geurcontour van een nabij liggend agrarisch bedrijf wordt gerealiseerd en bedrijven bij uitbreiding hinder ondervinden.

Het nabij gelegen agrarisch bedrijf heeft geen publiekrechtelijke mogelijkheid om op te treden tegen de komst van de mantelzorgwoning. Civielrechtelijk is deze er wel. Op grond van een onrechtmatige daad kan een nabijgelegen agrarisch bedrijf een procedure starten. Deze procedure kost veel geld, tijd en moeite en is voor beide partijen niet wenselijk.

Tip
Een mantelzorgwoning is vergunningvrij maar aan de realisering ervan zitten haken en ogen. Medewerkers van VAROM zoeken graag voor u uit waar op het perceel de mantelzorgwoning het beste past. Dit zodat u problemen in de toekomst voorkomt. 

Wilt u meer weten over de realisatie van een mantelzorgwoning? Renske helpt u graag verder!

E-mail Renske
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan