Managementovereenkomst toch geen arbeidsovereenkomst voor de dga?

24 maart 2022
Artikel

Bent u dga van een persoonlijke holding en werkt u op basis van een managementovereenkomst voor een werkmaatschappij waarin u een minderheidsbelang bezit? Dan behandelt de Belastingdienst de managementovereenkomst toch vaak als arbeidsovereenkomst.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
contract tekenen

Beoordeling verzekeringsplicht

In discussies met de Belastingdienst gaat het meestal om de vraag of een directeur-grootaandeelhouder (dga) met een minderheidsbelang verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Eerder bleek al uit jurisprudentie dat de Belastingdienst niet meer standaard door een managementovereenkomst heen kan kijken. Het is belangrijk om de managementovereenkomst juist te duiden, omdat dit zowel juridische als fiscale gevolgen kan hebben. Hieronder gaan wij in op de gevolgen voor de werknemersverzekeringen.

Arrest Hoge Raad

Onlangs oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin de verzekeringsplicht weer ter discussie stond. In deze casus was er sprake van twee dga’s die beiden via een persoonlijke holding een minderheidsbelang hadden in een werkmaatschappij. De persoonlijke holdings van de dga’s waren bestuurder van de werkmaatschappij. Tussen werkmaatschappij en ieders persoonlijke holding was sprake van een managementovereenkomst.

Volgens de rechtbank heeft de managementovereenkomst kenmerken van zowel een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht. De kenmerken van de overeenkomst van opdracht geven hierbij de doorslag. De inspecteur bestrijdt de uitspraak van de rechtbank en gaat in beroep. Het Hof oordeelt vervolgens dat de arbeidsverhouding tussen de werkmaatschappij en de twee bestuurders voldoet aan de eisen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het Hof concludeert dat hierdoor sprake is van verzekeringsplicht.

De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat het zonder nadere motivering niet begrijpelijk is dat het Hof een dienstbetrekking constateert tussen de dga’s met de werkmaatschappij in plaats van tussen de dga’s met hun persoonlijke holding. Volgens de Hoge Raad wordt geen antwoord gegeven op de vraag of de dga’s verplicht waren om de arbeid persoonlijk te verrichten. Het feit dat zij hebben ingestemd met het betalen van een managementvergoeding, betekent niet dat de werkmaatschappij verplicht was om aan hen loon te betalen.

Daarnaast is het niet duidelijk waarom het Hof heeft aangenomen dat de dga’s hun werkzaamheden uitvoeren onder gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. De werkmaatschappij heeft immers alleen een contractuele relatie met de persoonlijke holdings. De Hoge Raad verwijst de casus terug naar het Hof om de zaak opnieuw te beoordelen.

Gevolgen loonheffingen

Uit bovenstaande situatie blijkt dat de Belastingdienst een managementovereenkomst niet zomaar kan aanmerken als een arbeidsovereenkomst. Dit is afhankelijk van hoe afspraken zijn vastgelegd en uitgevoerd. Blijf kritisch als de Belastingdienst een naheffing van premies werknemersverzekeringen oplegt, want mogelijk hoeft u deze niet te betalen.  

Meer weten?

Wilt u weten of er in uw situatie sprake kan zijn van verzekeringsplicht? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan