Maatlat Duurzame Paardenhouderij start vanaf 2022

De paardenhouderij is al vele jaren de enige in de veehouderijsector die geen gebruik kan maken van fiscale voordelen bij investeringen in huisvestingssystemen. Hier komt nu eindelijk verandering in.

 

Portretfoto van Mariska Teurlings
Neem contact op met:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Paarden in wei

Nu ook voordeel voor de hippische ondernemer 

Ondernemers in de rundvee-, pluimvee- en varkenssector kunnen al  jaren gebruikmaken van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bij de bouw of verbouw van een nieuw huisvestigingssysteem. Voor de paardensector wordt nu ook een maatlat vormgegeven. Hippische ondernemers kunnen dus voortaan ook profiteren van voordeel.

Wat is de Maatlat Duurzame Veehouderij?

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een toetsingsinstrument om te beoordelen hoe integraal duurzaam bouw- of verbouwplannen van veehouders zijn. Het instrument bestaat uit een scoresysteem dat zich richt op verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan diergezondheid, welzijn en klimaat, brandveiligheid en bedrijf en omgeving. Op elke themamaatlat moet een bedrijf een minimumaantal punten behalen. Voldoet u aan de eisen? Dan mag u starten met de realisatie van uw bouw- of verbouwplannen en komen alle kosten van dit project in aanmerking voor fiscale aftrek en willekeurige afschrijving. Het is nog niet bekend voor welk percentage de kosten aftrekbaar zullen zijn.

Het is voor u als ondernemer met bouw- en of verbouwplannen goed om nu al te weten hoe een aanvraag MDV er in de tijd uitziet. Heeft u nu al concrete plannen, maar u wilt in 2022 profiteren van aftrek? Teken dan nog geen opdrachtbevestigingen in 2021!

Het traject

Een MDV-certificeringstraject start op het moment dat u begint met de uitwerking van uw plannen op papier. Aan de hand van deze plannen voor individuele of groepshuisvesting kunt u laten beoordelen of u voldoende punten scoort voor het certificaat. U vraagt vervolgens een ‘voorlopig’ certificaat aan. Na ontvangst hiervan mag u starten met het tekenen van koopovereenkomsten en het realiseren van het project. U moet de koopovereenkomsten binnen drie maanden na het tekenen aanmelden voor fiscaal voordeel. Heeft u een voorlopig certificaat, maar vergeet u dit te doen? Dan heeft u alsnog geen recht op fiscaal voordeel.

Na het realiseren van de bouw of verbouw, vraagt u een definitief certificaat aan. Een inspecteur komt op uw bedrijf kijken of u uw plannen heeft gerealiseerd zoals u met het voorlopig certificaat heeft aangevraagd. U mag het fiscaal voordeel pas definitief toepassen na deze controle en na ontvangst van het definitieve certificaat.

Wij helpen u graag

Subsidiefocus heeft al vele jaren ervaring met de begeleiding van ondernemers die staan voor de verbouw of nieuwbouw van een dierverblijf volgens MDV-certificaat. Wij helpen u dan ook graag tijdens het complete traject van de Maatlat Duurzame Paardenhouderij.

Onze consultant subsidie Mariska Teurlings komt graag in een vroeg stadium met u in contact. Door al in de tekenfase betrokken te worden bij uw project, kan zij zorgen voor een zo optimaal mogelijke vormgeving van de stal, aansluitend bij de maatlateisen. De begeleiding van Subsidiefocus bestaat uit het uithanden nemen van alle werkzaamheden rondom de certificering. Wij regelen de voorlopige certificering, fiscale aanvragen en staan u bij tijdens de definitieve certificering.

Maatlat Duurzame Paardenhouderij 2022

Dat de Maatlat Duurzame Paardenhouderij er gaat komen, is zo goed als zeker. In juli worden de concepten van de maatlat bekend. U kunt uw plannen echter pas definitief op de eisen afstemmen als deze ook definitief zijn geformuleerd. Naar verwachting is dit rond december. Om te voorkomen dat u voordeel misloopt, is het verstandig om nu nog geen koopovereenkomsten aan te gaan of tekeningen definitief te maken.

Meer weten?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? De consultants van Subsidiefocus kunnen u adviseren en begeleiden. Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan