Maak werving en selectie onderdeel van strategische personeelsplanning

13 maart 2017
Artikel

Nu het economisch gezien weer beter gaat, neemt de behoefte aan personeel toe. Werkgevers willen weer investeren in goede krachten. Helaas is er tegelijkertijd sprake van een krimpende arbeidsmarkt. We merken dat het lastig is voor werkgevers om de juiste mensen te vinden. Dat komt vaak ook doordat werkgevers bij het werven van nieuwe mensen te veel ad hoc aan de slag gaan en focussen op een kortetermijnoplossing. Ze vliegen snel een ervaren kracht in om een specifieke behoefte in te vullen. Dat is echter niet effectief en draagt bovendien niet bij aan de langetermijndoelstellingen van een organisatie.

Portretfoto van Corry Verhoeven
Corry Verhoeven Senior adviseur personeelsmanagement
personeelsadviseur in gesprek met medewerker of sollicitant

Strategische personeelsplanning

Juist wanneer het economisch beter gaat en ondernemingen weer willen investeren in groei en ontwikkelingen is een goed werving- en selectietraject essentieel. Personeel is een belangrijke succesfactor bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit betekent dat u als werkgever verder moet kijken dan het aannemen van nieuwe mensen. Het werving- en selectietraject moet onderdeel zijn van strategische personeelsplanning. Daarbij gaat het niet alleen om de juiste mensen met de juiste kwaliteiten op de juiste plek te hebben, maar vooral ook om je bestaande krachten effectief in te zetten en ontwikkelmogelijkheden te bieden.

Tijd en kosten besparen

Als werving en selectie onderdeel is van strategische personeelsplanning, bespaart u tijd en kosten met dit traject. In de eerste plaats omdat u beter weet naar welke mensen u op zoek bent. Dat bespoedigt het traject. Ten tweede kunt u waarschijnlijk minder ervaren krachten werven omdat bestaande medewerkers doorstromen. Duurzame inzetbaarheid snijdt zo aan twee kanten: uw eigen medewerker kent uw organisatie al en kan groeien en het vinden van een nieuwe, minder ervaren kracht is goedkoper. Ten slotte zorgt u zo voor een personeelsbestand dat tevredener, standvastiger en duurzamer is. Daarmee bent u beter in staat te acteren op veranderingen en uw organisatiedoelen te realiseren.

Kritische blik

Om het werving- en selectietraject te integreren in strategisch personeelsbeleid is het van belang dat u tijdig schakelt en met een kritische blik naar uw organisatie en personeel kijkt. Als u acuut iemand nodig heeft, bent u eigenlijk al te laat. Strategische personeelsplanning en dus werving en selectie moeten onderdeel zijn van uw organisatiestrategie. Om daaraan goede invulling te geven, moet u zich een aantal belangrijke vragen stellen.

  • Wat zijn mijn doelstellingen?
  • Welke mensen en kwaliteiten heb ik nodig om die te realiseren?
  • Hoe ziet mijn huidige personeelsbestand eruit? Wat is het huidige potentieel?
  • Sluit dit voldoende aan bij mijn behoefte?
  • Is er voldoende ruimte voor ontwikkeling van eigen medewerkers?

Het kan zinvol zijn om een externe adviseur te betrekken bij dit traject. Hij kan met een frisse en onafhankelijke blik in kaart brengen waar uw behoefte ligt, welk potentieel u al in huis heeft en waar er sprake is van een tekort. Om dit tekort passend in te vullen, kunt u samen een specifiek profiel opstellen en een selectietraject definiëren waarmee u succesvol de juiste medewerkers aantrekt.

Wilt u meer weten over strategische personeelsplanning? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Corry
Portretfoto van Corry Verhoeven
Senior adviseur personeelsmanagement
Bel
076-5438008
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan