Maak werving en selectie onderdeel van strategische personeelsplanning

14 mei 2022
Artikel

Voor werkgevers zijn goede arbeidskrachten een must. Maar het is niet altijd makkelijk om de juiste mensen te vinden. Bij het werven van nieuwe mensen gaan zij vaak te ad hoc aan de slag en ligt de focus op een kortetermijnoplossing. Ze vliegen snel een ervaren kracht in om een specifieke behoefte in te vullen. Dat is echter niet effectief en draagt bovendien niet bij aan de langetermijndoelstellingen van een organisatie.

personeelsadviseur in gesprek met sollicitant

Strategische personeelsplanning

Zowel in economisch goede als minder goede tijden is het belangrijk voor ondernemers om te investeren in de groei en ontwikkeling van hun personeel. Een optimaal werving- en selectietraject is daarvoor essentieel. Personeel is een belangrijke succesfactor bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit betekent dat u als werkgever verder moet kijken dan het aannemen van nieuwe mensen. Het werving- en selectietraject moet onderdeel zijn van strategische personeelsplanning. Daarbij gaat het niet alleen om de juiste mensen met de juiste kwaliteiten op de juiste plek te hebben, maar vooral ook om je bestaande krachten effectief in te zetten en ontwikkelmogelijkheden te bieden.

Tijd en kosten besparen

Als werving en selectie onderdeel is van strategische personeelsplanning, bespaart u tijd en kosten met dit traject. In de eerste plaats omdat u beter weet naar welke mensen u op zoek bent. Dat bespoedigt het traject. Ten tweede kunt u waarschijnlijk minder ervaren krachten werven omdat bestaande medewerkers doorstromen. Duurzame inzetbaarheid snijdt zo aan twee kanten: uw eigen medewerker kent uw organisatie al en kan groeien en het vinden van een nieuwe, minder ervaren kracht is goedkoper. Ten derde zorgt u zo voor medewerkers die tevredener, standvastiger en duurzamer betrokken zijn. Daarmee bent u beter in staat te acteren op veranderingen en uw organisatiedoelen te realiseren.

Kritische blik

Om het werving- en selectietraject te integreren in strategisch personeelsbeleid is het van belang dat u tijdig schakelt en met een kritische blik naar uw organisatie en personeel kijkt. Als u acuut iemand nodig heeft, bent u eigenlijk al te laat. Strategische personeelsplanning en dus werving en selectie moeten onderdeel zijn van uw organisatiestrategie. Om daaraan goede invulling te geven, moet u zich een aantal belangrijke vragen stellen.

  • Hoe zie ik de toekomst van mijn organisatie?
  • Welke mensen en kwaliteiten heb ik nodig om daar te komen?
  • Hoe ziet mijn huidige personeelsbestand eruit? Wat is het huidige potentieel?
  • Sluit dit voldoende aan bij mijn behoefte?
  • Is er voldoende ruimte voor ontwikkeling van eigen medewerkers én toekomstige medewerkers?

Het kan zinvol zijn om een externe adviseur te betrekken bij dit traject. Hij kan met een frisse en onafhankelijke blik in kaart brengen waar uw behoefte ligt, welk potentieel u al in huis heeft en waar er sprake is van een tekort. Om dit tekort passend in te vullen, kunt u samen een specifiek profiel opstellen en een selectietraject definiëren waarmee u succesvol de juiste medewerkers aantrekt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over werving en selectie van personeel, de krapte op de arbeidsmarkt, het werven van personeel, het binden van personeel of wilt u meer weten over HX-advies? Neem contact op met Corry Verhoeven, HX-adviseur, via telefoonnummer 06-51367591 of stuur Corry een e-mail.

Wilt u meer weten over strategische personeelsplanning? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Corry
Icoon invullen scan

Personeel vinden én binden?

Vul de gratis HR Quickscan in
Scan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan