Loonsverlaging directeur-grootaandeelhouder vanwege coronacrisis

23 maart 2020
Artikel

Voor veel ondernemers breekt een onzekere tijd aan. Van het ene op het andere moment vallen opdrachten weg en daalt de omzet. Dit heeft impact op de liquiditeit van uw onderneming. Denkt u erover om het loon van een directeur-grootaandeelhouder te verlagen? Dan moet u rekening houden met een aantal aandachtspunten. 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Twee mensen in gesprek

Gebruikelijk loon

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voldoen aan de regels van het gebruikelijk loon. In een eerder artikel schetsen wij de kaders hiervoor. Onder bepaalde omstandigheden mag u het loon verlagen. Dit is verdedigbaar wanneer uw onderneming in gevaar komt vanwege het plotseling wegvallen van omzet. Overigens mag de dga zijn verlaagde loon dan niet aanvullen door op een andere wijze geld te onttrekken uit zijn vennootschap. Bijvoorbeeld via  dividend of opname via rekening courant.

Verlaging loon naar toekomst

Het is vaste jurisprudentie dat een dga zijn loon niet met terugwerkende kracht kan verlagen, als het eenmaal ontvangen is. Wel mag u het loon in de toekomst verlagen of tijdelijk op nihil stellen. Verwacht u dat u de komende periode minder arbeid verricht als gevolg van de coronacrisis? Dan is het raadzaam om het loon tijdig aan te passen. Zo kunt u de liquiditeit binnen uw onderneming voor andere zaken aanwenden. Wel adviseren wij u aan het einde van het jaar na te (laten) gaan of uw loon over 2020 voldoet aan de regels van het gebruikelijk loon. U moet hierbij rekening houden met de verminderde arbeidsinzet en/of een sterk verlaagde omzet.

Contractuele vastlegging

Een wijziging in de hoogte van het loon van een dga moet u schriftelijk vastleggen in een addendum. Voordat u deze stap onderneemt, moet u eerst het daarover genomen aandeelhoudersbesluit vastleggen in notulen. Hiermee voorkomt u dat de Belastingdienst stelt dat het (oorspronkelijke) loon al wel vorderbaar en inbaar was. Een wijziging in de arbeidsprestatie van de dga voor de werkmaatschappij kan binnen de managementovereenkomst tot wijzigingen leiden, zoals de hoogte van de managementvergoeding. Ook dit is dan een besluit dat beide partijen onderling moeten vastleggen in een addendum en notulen.   

Noodmaatregelen

Op dit moment zijn nog niet alle maatregelen en voorwaarden bekend die de regering instelt om ondernemers financieel tegemoet te komen voor omzetverlies. Het is bovendien niet zeker of een dga hiervoor in aanmerking komt, omdat een dga meestal niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Wij kunnen daarom nog niet inschatten of een verlaging van het loon van een dga – in combinatie met omzetverlies – nadelig uitpakt voor een eventuele tegemoetkoming vanuit de overheid. Zodra er meer bekend is publiceren wij hierover op de website. 

Meer weten

Wilt u weten of u in uw situatie het loon kunt verlagen of tijdelijk op nihil stellen? Onze experts helpen u graag. Neem contact op met Ronald van Leeuwen, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail. Ook kunt u contact opnemen met een van de collega's uit het specialistenteam. Dit team is speciaal samengesteld om antwoord te geven op vragen van ondernemers over ondernemen tijdens de coronacrisis. Of vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan