Liquiditeitsvoordeel door willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen

21 november 2022
Artikel

De staatssecretaris van Financiën bood de Tweede Kamer op 3 november 2022 enkele nota’s van wijziging aan op het Belastingplanpakket 2023. Hierin staat een opvallende regeling: de mogelijkheid om gedeeltelijk willekeurig af te schrijven op investeringen in aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit biedt u mogelijk liquiditeitsvoordeel.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Belastingadviseur
Stapels munten

Bedrijfsmiddelen en afschrijving

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u duurzaam voor het drijven van uw onderneming gebruikt. De kosten hiervan kunt u niet direct ten laste van het resultaat brengen in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan schrijft u jaarlijks een gedeelte af. Elk jaar trekt u dus een deel van de kosten af. De afschrijvingsduur is afhankelijk van de technische of economische levensduur. Fiscaal geldt een minimum van vijf jaar (maximaal 20% per jaar afschrijven). Bij de afschrijving moet u rekening houden met een eventuele restwaarde. 

Willekeurige afschrijving betekent dat u zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel in enig jaar afschrijft. Ook hier mag u maximaal afschrijven tot aan de restwaarde. U kunt dus bijvoorbeeld in het jaar van aanschaf de volledige aanschafkosten (rekening houdend met een restwaarde) ten laste van het resultaat brengen.

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving in 2023

De tijdelijke regeling willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen die de staatssecretaris voorstelt, houdt het volgende in: u mag voor aangewezen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 tot maximaal 50% van de investering willekeurig afschrijven in dat jaar. Op het restant vindt reguliere afschrijving plaats. 

Omdat u de afschrijvingskosten deels naar voren haalt, biedt dit u mogelijk liquiditeitsvoordeel. Het totaal aan afschrijvingskosten over de gehele levensduur verandert niet. 

Voorwaarden regeling willekeurige afschrijving

De regeling willekeurige afschrijving geldt alleen voor aangewezen bedrijfsmiddelen. Welke bedrijfsmiddelen dit betreffen, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u nader.

Daarnaast geldt de regeling enkel voor investeringen in aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen:

  • waarvoor u de investeringsverplichting in 2023 aangaat; 
  • waarover u voortbrengingskosten maakt in 2023. 

Status regeling

De regeling willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen is nog niet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Ook moet de regeling nog worden opgenomen in een wetsvoorstel. Het is dus een mogelijkheid dat de regeling niet doorgaat of nog wijzigt. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het behalen van fiscaal voordeel, bijvoorbeeld door het zorgvuldig plannen van uw investeringen? Bekijk onze eindejaarstips of neem contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur. U bereikt Luc via e-mail.
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan