Liquiditeits- en belastingvoordeel door regeling willekeurige afschrijving in 2023

2 mei 2023
Artikel

De financiële resultaten in de pluimveehouderij waren in 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 goed tot zeer goed. Bent u van plan om te investeren? Dan kunt u met de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 mogelijk liquiditeits- én belastingvoordeel behalen.

Portretfoto van Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Bruine kippen

Vanzelfsprekend dienen investeringen op de eerste plaats zinvol te zijn. ‘Investeren om te investeren’ kost per definitie teveel geld. Heeft u investeringen op de planning staan? Dan is het goed om te weten dat u bepaalde bedrijfsmiddelen in 2023 versneld kan afschrijven.

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving in 2023

De tijdelijke regeling willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen, houdt het volgende in: u mag voor aangewezen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 tot maximaal 50% van de investering willekeurig afschrijven in dat jaar. Op het restant vindt reguliere afschrijving plaats. Omdat u de afschrijvingskosten deels naar voren haalt, biedt dit u mogelijk liquiditeitsvoordeel. Het totaal aan afschrijvingskosten over de gehele levensduur verandert niet.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Meer over de regeling - zoals de uitgesloten bedrijfsmiddelen - leest u in dit artikel. Voor pluimveehouders komt het er op hoofdlijnen op neer dat investeringen in rechten, gebouwen, personenauto’s en kippen zijn uitgesloten. De regeling is wél van toepassing op investeringen in inventaris, machines en werktuigen die niet als investering in een gebouw zijn aan te merken. De regeling geldt enkele voor nieuwe investeringen die in 2023 worden aangeschaft en uiterlijk vóór 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. De regeling geldt dus niet voor tweedehandse bedrijfsmiddelen.

Geen aanvraag RVO nodig

In tegenstelling tot de Energie Investerings Aftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), hoeven willekeurige afschrijvingen niet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) te worden aangevraagd. Is het voor u interessant om van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijvingen gebruik te maken? Dan passen wij met uw goedkeuring de regeling voor u toe bij het opstellen van uw aangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting 2023.

Een rekenvoorbeeld

Kees heeft een leghennenbedrijf (rechtsvorm B.V.). De B.V. koopt in januari 2023 een mestdroogtunnel van € 300.000. Normaal schrijft Kees de mestdroogtunnel in tien jaar af. De afschrijvingslasten bedragen dan dus € 30.000 per jaar (zonder rekening te houden met een restwaarde).

Als Kees gebruikt maakt van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving, mag hij in 2023 maximaal 50% van het investeringsbedrag afschrijven. In dit geval bedragen de maximale fiscale afschrijvingslasten in 2023 € 150.000. Dit is € 120.000 meer dan wat Kees kan afschrijven zonder gebruik te maken van de regeling. Als de aftrekpost volledig in de hoge belastingschijf van de vennootschapsbelasting (vpb) valt, levert deze afschrijving voor 2023 een liquiditeitsvoordeel op van 25,8% x € 150.000 = € 38.700.

Liquiditeitsvoordeel en mogelijk belastingvoordeel

Let op dat u niet éxtra kunt afschrijven; de totale afschrijving van de mestdroogtunnel in tien jaar blijft € 300.000. Kiest Kees ervoor om in 2023 € 150.000 ineens af te schrijven? Dan zijn de jaarlijkse afschrijvingen voor het restant van de looptijd € 150.000 / 9 = € 16.667 in plaats van € 30.000.

Versneld afschrijven levert Kees de volgende voordelen:

  • In 2023 behaalt hij een liquiditeitsvoordeel omdat hij € 150.000 ineens afschrijft en daardoor € 38.700 minder vpb betaalt.
  • Daarnaast behaalt hij ook een belastingvoordeel wanneer zijn bedrijfsresultaat in de periode 2024-2032 in het lage tarief van de vpb (19%) valt. Zonder gebruik te maken van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving, had Kees in deze periode namelijk de volledige € 30.000 jaarlijks afgeschreven tegen 19%. Met gebruik van de regeling geldt dit maar voor € 16.667. De andere € 150.000 bracht Kees in 2023 in aftrek tegen een tarief van 25,8%.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u investeringsplannen in inventaris, machines en/of werktuigen? En wilt u weten of het gebruik van de tijdelijke regeling willekeurig afschrijving in 2023 voor uw investering mogelijk en interessant is? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu