Let op met btw-aftrek bij goederen met een privé én zakelijk karakter

8 december 2016
Wet- en regelgeving

Wanneer u goederen, zoals een auto, zakelijk aanschaft, kunt u de btw hierop aftrekken mits de goederen worden gebruikt voor belaste prestaties. Bij goederen (of diensten) die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, kan het soms lastig zijn te bepalen of uw onderneming de btw kan aftrekken. Het is niet altijd voldoende dat de factuur op naam van uw onderneming staat.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
man bezig met btw-aftrek op computer

Gecorrigeerde btw-aftrek wegens doorlevering auto aan privé

Recent oordeelde het hof dat de btw die een bv in aftrek bracht in hetzelfde tijdvak weer moest worden terugbetaald. Reden hiervoor was dat de bv de auto vrijwel direct had doorgeleverd aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In dit geval kocht de bv een nieuwe auto en had de btw daarop teruggevraagd. De auto werd voor de loon- en vennootschapsbelasting niet als zakelijk aangemerkt en werd niet op de balans geactiveerd. De koopsom van de auto werd in rekening-courant doorberekend aan de directeur-grootaandeelhouder. De DGA was dus degene die de auto (indirect) had betaald. Voor de zakelijk gereden kilometers ontving de DGA vervolgens een vergoeding.

Een jaar daarna wilde de bv de auto overdragen naar privé voor een bedrag gelijk aan de rest-BPM zonder btw verschuldigd te zijn. De inspecteur was van mening dat de bv de btw ten onrechte in aftrek had genomen en legde een naheffingsaanslag op.

Het hof oordeelde dat de auto in eerste instantie weliswaar aan de bv was geleverd, maar vrijwel onmiddellijk daarna werd doorgeleverd aan de DGA. Het hof leidt dit af uit twee feiten: de auto werd niet geactiveerd in de jaarrekening van de bv en de koopsom werd geboekt als vordering op de DGA. De onttrekking aan het btw-ondernemingsvermogen is een levering belast met btw. In hetzelfde tijdvak was de bv de afgetrokken btw dus (weer) verschuldigd.

Twijfel over onderscheid tussen zakelijk en privé

Koopt u goederen (of diensten) aan met een zowel een zakelijk als privékarakter en twijfelt u of u de btw kunt aftrekken? Of wilt u weten hoe het zit met de btw bij het doorleveren van goederen of diensten van uw onderneming aan uzelf in privé? Een btw-adviseur kan in uw specifieke situatie nagaan of u al dan niet btw verschuldigd bent. Laat u tijdig informeren om een naheffing te voorkomen.

Wilt u meer weten over btw-aftrek? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320