Let op de gebruikelijkloonregeling

17 november 2016
Wet- en regelgeving

Voor een directeur-grootaandeelhouder (dga), in dienst bij zijn eigen bv, geldt de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Die houdt in dat een dga voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk salaris moet ontvangen. Zorg ervoor dat u voldoet aan de regeling en voorkom een correctie en boete.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Geschreven door:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
stapel munten gebruikelijkloonregeling

De Wet op de Loonbelasting 1964 stelt het gebruikelijk loon bij een volledig dienstverband op minimaal € 45.000. Daarnaast mag het loon van de dga niet lager zijn dan dat van de meest verdienende werknemer. Alleen wanneer de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, mag de dga werken voor een lager gebruikelijk loon. Stem dit af met de Belastingdienst om problemen te voorkomen.

Regels gebruikelijk loon

Als hoofdregel stelt u uw loon ten minste op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de overige medewerkers;
  • Minimaal € 45.000.

De regeling kent een doelmatigheidsmarge van 25%. Dit betekent dat uw loon 25% lager mag zijn dan zakelijk gebruikelijk zou zijn in het economisch verkeer.

Hoogte van het gebruikelijk loon

Bij de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon is ook het hoogste loon van uw ‘gewone’ medewerkers van belang. Met ingang van 2015 is de groep medewerkers, waarvan men het loon in aanmerking moet nemen, uitgebreid met medewerkers van verbonden vennootschappen. Bent u bijvoorbeeld partner (belastingadviseurs, accountants, medici, advocaten of architecten) binnen een samenwerkingsverband? Dan kan deze uitbreiding gevolgen hebben voor de hoogte van uw gebruikelijk loon. Sommige dga’s verrichten slechts zeer beperkte werkzaamheden voor hun (beleggings)bv. Bedraagt het loon daardoor minder dan € 5.000, mag in het geheel worden afgezien van loon.

Verruiming gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups

Per 1 januari 2017 verruimt de overheid de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups. Voor dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en die voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt, staat het gebruikelijk loon gedurende de eerste drie jaar vast op het wettelijk minimumloon. Voorwaarde is wel dat voor de werkzaamheden in de innovatieve start-up een WBSO verklaring is afgegeven. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2017 voor iemand van 23 jaar en ouder € 1.551,60 per maand. Dit op basis van een fulltime werkweek. Deze regeling geldt in principe tot 1 januari 2022.

Tips

  • Zorg ervoor dat u voldoet aan de gebruikelijkloonregeling. Bij een controle beoordeelt de Belastingdienst uw loon. Voldoet u niet aan de regeling? Dan kan de Belastingdienst correcties met boete opleggen.  
  • Verricht u (nagenoeg) geen werkzaamheden meer voor uw bv, maar ontvangt u nog wel een klein salaris? De regels voor het fictief loon gelden niet bij een gebruikelijk salaris dat niet hoger is dan € 5.000.
  • Dividend uitkeren kan voordeliger zijn dan het ontvangen van salaris. Vraag aan uw adviseur wat in uw geval voordeliger is.

Wilt u meer weten over de gebruikelijkloonregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Portretfoto van Rolf Brouwer
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531333
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan