Let op: consequenties wijziging heffingstijdstip aandelenoptierechten voor internationale werknemers

23 januari 2023
Artikel

Op 1 januari 2023 trad de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten in werking. Deze wet wijzigt mogelijk het heffingstijdstip over werknemersinkomsten uit aandelenopties. Deze wijziging leidt internationaal tot extra aandachtspunten.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
Aandelen koers geld

Wat is een aandelenoptierecht?

Aandelenoptierechten geven werknemers de mogelijkheid om tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te kopen in de onderneming van de werkgever of een met de werkgever verbonden onderneming. Het voordeel uit dit optierecht vormt loon voor de Nederlandse wet op de loonbelasting. De waarde van dit loon wordt gesteld op de waarde in het economisch verkeer van de aandelen, verminderd met de door werknemer betaalde aankoopprijs van het aandelenoptierecht tot maximaal nihil.

Doel van de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

De wetswijziging heeft betrekking op het tijdstip van belastingheffing. In het verleden was de werknemer loonheffingen verschuldigd over het optie-inkomen op het moment van uitoefening van het optierecht. Dit leidde in sommige gevallen tot een liquiditeitsprobleem bij werknemers. Op het moment dat werknemers het optierecht uitoefenden, maar de aandelen juridisch nog niet verhandelbaar zijn, heeft de werknemer immers mogelijk niet voldoende liquide middelen om de verschuldigde loonheffing te betalen.

Vooral bij innovatieve start-ups en scale-ups zijn aandelenopties een instrument om personeel aan te trekken en te behouden. Deze ondernemingen beschikken bij aanvang vaak niet over voldoende middelen om werknemers goed te kunnen belonen voor hun werkzaamheden. Een aandelenoptie, waarin de beloning meegroeit met het succes van de onderneming, geeft deze ondernemingen de mogelijkheid om toch goede werknemers aan te trekken en te belonen. Om het vestigingsklimaat voor deze start-ups en scale-ups te verbeteren, komt de Nederlandse wetgever werknemers tegemoet in het mogelijke liquiditeitsprobleem bij uitoefening van aandelenopties.

De wijziging in de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Op 1 januari 2023 introduceerde de Nederlandse wetgever een keuzeregeling. Het afrekenmoment over de verkrijging van aandelenopties wordt verplaatst naar het moment waarop de aandelen juridisch verhandelbaar worden. Op dat moment kan een werknemer namelijk een deel van de aandelen verkopen om de loonheffingsschuld te voldoen. Werknemers mogen er echter nog steeds schriftelijk voor kiezen om loonheffing af te dragen op het moment van uitoefening van de aandelenoptie. Wordt er groei van de waarde van de aandelen verwacht en beschikt de werknemer over voldoende liquide middelen? Dan kan dit het meest gunstige afrekenmoment zijn. 

Extra aandachtspunten in internationaal verband

In internationaal verband brengt deze wetswijzing nog enkele extra aandachtspunten met zich mee. Landen mogen op basis van nationaal recht het heffingstijdstip bepalen over de optie-inkomsten. Waar Nederland nu heft op het moment van juridisch verhandelbaar worden van de aandelen, kan het andere, eventueel heffingsbevoegde land al heffen op het moment van verkrijging of uitoefening van het optierecht. Voor werkgevers en werknemers kan dit tot (administratief) uitdagende situaties leiden.

Tot het moment van uitoefenen van het optierecht wordt het heffingsrecht over optie-inkomsten internationaal vergelijkbaar behandeld als over inkomsten uit arbeid. Voor zover de inkomsten toe te rekenen zijn aan Nederland, is het heffingsrecht naar rato toegewezen aan Nederland. Is het optierecht uitgeoefend? Dan worden de verkregen voordelen uit de aandelen onder de meeste belastingverdragen gekwalificeerd als dividend. Inkomsten uit dividend worden - in tegenstelling tot inkomsten uit arbeid - toegerekend aan het woonland van de werknemer.

Meer informatie of advies

Het is dus bij in het buitenland wonende werknemers nog eens extra belangrijk om te beoordelen welk effect deze wetswijziging mogelijk heeft. Neem voor meer informatie of advies contact op met Clea Cremers, global mobility specialist - tax, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail.

Wilt u meer weten over de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten in werking? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu