Omzetbelasting: aandachtspunten voor het einde van het jaar

27 november 2017
Artikel

Let op dat u voor de omzetbelasting (btw) bepaalde correcties moet maken. De correcties over 2017 moet u verwerken in de laatste btw-aangifte over 2017 (afhankelijk van uw aangiftetijdvak dus de aangifte over het vierde kwartaal of de maand december). 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Kalender

U kunt hierbij denken aan de volgende correcties:

  • privégebruik auto van de zaak;
  • privégebruik bedrijfswoning; 
  • privégebruik goederen en diensten van de zaak;
  • verstrekkingen aan personeel, relatiegeschenken en dergelijke;
  • bedrijfskantine personeel;
  • herziening btw-aftrek einde jaar na ingebruikname goederen gebruik voor belaste/vrijgestelde handelingen (bestemming voor belaste prestaties bij aankoop wijkt af bij bestemming belaste prestaties bij ingebruikname)
  • herziening van btw op roerende goederen (vijf jaar) en onroerende goederen (tien jaar) bij gewijzigd gebruik voor vrijgesteld/belaste handelingen in jaar van btw-aftrek.

Suppletie

Blijkt bij het opmaken van de jaarstukken 2017 dat u over dat jaar (en/of eerdere jaren) nog btw moet bijbetalen of recht heeft op teruggaaf van btw? Dan moet u daarvoor een suppletieaangifte indienen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst u daarvoor zware boetes opleggen. Is het bij te betalen of terug te vragen bedrag € 1.000 of minder? Dan hoeft u daarvoor geen aparte suppletieaangifte in te dienen, maar mag u dit in de volgende ‘normale’ btw-aangifte meenemen.

Onbetaalde facturen 

Heeft u aan uw afnemers facturen verstuurd die (deels) onbetaald blijven? Dan kunt u de btw die u heeft afgedragen over het niet-betaalde deel van de factuur terugvragen als vaststaat dat u het resterende deel  niet meer zal ontvangen. Uw vordering is in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn. U moet het teruggaafverzoek direct na afloop van deze termijn van één jaar doen, om uw recht op teruggaaf niet te verspelen. Het recht op teruggaaf moet u namelijk in het juiste tijdvak uitoefenen. Dit betekent dat u in de eerste btw-aangifte over 2018 de btw kunt terugvragen over alle vorderingen die per 1 januari 2018 een jaar of langer onbetaald zijn gebleven, tenzij eerder vaststaat dat u het geld niet meer van uw debiteur zal ontvangen. 

Meer eindejaarstips voor ondernemers voor de inkomstenbelasting

Meer eindejaarstips voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting

 

Heeft u vragen over de aangifte omzetbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan