Lening bv aan dga leidt tot belaste pensioenafkoop

17 januari 2019
Artikel

Onlangs deed de rechter uitspraak in een zaak waarin het verstrekken van leningen door een besloten vennootschap (bv) aan haar directeur-grootaandeelhouder (dga) als een belaste pensioenafkoop werd gezien.

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Handtekening zetten

Casus

X is dga van een bv. In het verleden heeft X pensioenaanspraken opgebouwd bij een externe verzekeraar. Het gaat om een opgebouwd pensioen tijdens de dienstbetrekking van X bij de bv (digra-polis). Het andere betreft opgebouwd werknemerspensioen (een C-polis. Op een bepaald moment wordt bij de externe verzekeraar het verzoek gedaan om zowel de digra-polis als de C-polis af te kopen. De externe verzekeraars maakten daarop beide bedragen over naar de bv.

Vervolgens verstrekt de bv een lening aan haar dga voor een bedrag dat gelijk is aan de afkoopsom van de digra-polis die de bv van de verzekeraar had ontvangen. De dga verstrekte voor deze lening geen zekerheden. Daarna wordt de lening verhoogd met een kostencompensatie voor de pensioenverzekering en met een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de C-polis die de bv van de verzekeringsmaatschappij had ontvangen. Het ondernemingsvermogen van de bv was in deze periode negatief en er werden structureel verliezen geleden.

De Belastingdienst komt hier na enige tijd achter en legt navorderingsaanslagen op. Daarin worden de bedragen die de dga als lening van de bv had ontvangen, behandeld als onderdeel van zijn belastbaar inkomen. De afkoop van de digra-polis, het bedrag van de kostencompensatie en de afkoop van de C-polis worden dus feitelijk direct bij de dga belast.

Pensioen feitelijk afgekocht

De belastinginspecteur stelt dat de waarde van de digra-polis en het bedrag van de kostencompensatie tot het loon van X moeten worden gerekend omdat de aanspraak is prijsgegeven. Volgens de inspecteur is dus feitelijk nooit sprake geweest van een lening, maar heeft de bv alleen als doorgeefluik gefungeerd om de afkoopsommen door te sluizen naar de dga in privé. De dga stelt echter dat de leningen vanwege uiterst ongebruikelijke marktomstandigheden wel zijn verstrekt onder zakelijke gronden. De periode tot zijn pensioenleeftijd is volgens hem ruim voldoende om de leningen inclusief rente af te lossen.

Het oordeel van de rechter

De rechtbank beoordeelt de feiten en komt tot de conclusie dat de inspecteur gelijk heeft. De als leningen gepresenteerde bedragen zijn door de inspecteur terecht belast als afkoop van pensioen.

De fiscale regels voor pensioenaanspraken zijn uitgebreid en ingewikkeld, evenals de regels over de (on)zakelijkheid van leningen. Laat u dan ook goed adviseren door een adviseur van ABAB.

Wilt u meer weten over de belaste pensioenafkoop? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan