Leg uw koers vast in een familiestatuut

8 februari 2018
Blog

In mijn vorige blog schreef ik over hoe drijfveren uw koers bepalen en als meetlat kunnen dienen bij het maken van belangrijke beslissingen binnen uw onderneming. Soms kunt u daarbij te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. Uw drijfveren hoeven namelijk niet dezelfde te zijn als die van uw familieleden of kinderen. Hoe zorgt u ervoor dat dit de visie van uw onderneming niet vertroebelt of zelfs de toekomst in gevaar brengt? Steeds meer ondernemers stellen hiervoor een familiestatuut op.

Portretfoto van Eric Flinterman
Geschreven door:
Eric Flinterman Senior relatiemanager tuinbouw
tuinbouwer leest blog op iPad

Iedere ondernemer heeft binnen zijn onderneming te maken met medewerkers die anders tegen de zaken aan kijken dan hij. Wanneer het om familie gaat, is er echter ook sprake van emotionele betrokkenheid. Ik merk in de praktijk dat ondernemers het dan vaak lastig vinden om daarover met elkaar in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken over de gang van zaken. Toch is dit juist belangrijk om te voorkomen dat emoties zakelijke beslissingen te veel beïnvloeden. Zeker bij cruciale momenten zoals bijvoorbeeld ziekte, overlijden of bedrijfsovername, kan dit het verschil maken.

Wat is echt belangrijk voor de continuïteit?

Het opstellen van een familiestatuut is een proces om helder te krijgen wat echt belangrijk is voor de continuïteit van de onderneming. In overleg met alle betrokkenen worden de mogelijke zakelijke scenario’s besproken met de daarbij behorende keuzes. Een onafhankelijke adviseur speelt hierin een belangrijke rol. Hij zorgt dat ieders belangen objectief gewogen worden zonder het belang van de onderneming uit het oog te verliezen en kan tevens gevoelige thema’s beter bespreekbaar maken.

Samen geeft u antwoord op vragen die belangrijk zijn voor de dagelijkse aansturing van uw onderneming en het zeker stellen van de toekomst.

  • Welke zaken wilt u zelf kunnen beslissen en welke in moeten in overleg met de familie?
  • Hoe handelt u bij een conflict?
  • Wie neemt de leiding als u arbeidsongeschiktheid raakt?
  • Kunnen uw kinderen kunnen toetreden tot het bedrijf?
  • En als een vennoot overlijdt, zijn kinderen dan automatisch bestuurder?
  • Kunnen familieleden aandelen verwerven zonder werkzaam te zijn in het bedrijf?
  • Mogen partners van familieleden in het bedrijf werken en/of aandelen bezitten?

In het familiestatuut legt u dit soort afspraken concreet vast zodat eventuele emoties op zo’n moment er niet voor zorgen dat uw onderneming van koers raakt. Daarmee kunt u uw toekomstvisie borgen in een generatiebestendige onderneming.

De blogs van Eric Flinterman verschijnen exclusief op de platforms van KAS Tuinbouwcommunicatie.

Wilt u meer weten over een familiestatuut? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Eric
Portretfoto van Eric Flinterman
Senior relatiemanager tuinbouw
Bel
073-6465419
Downloaden de whitepaper over familiebedrijven

Familiebedrijven

fiscale uitgangspunten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Download hier de whitepaper