Leegwaarderatio: niet afgeschaft, maar versoberd

28 juli 2022
Artikel

Verhuurt u in privé woningen aan derden of aan familie? Dan heeft de voorgenomen aanpassing van de zogenoemde leegwaarderatio mogelijk gevolgen voor uw aangiften inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting.

Portretfoto van Derk Smits
Neem contact op met:
Derk Smits Senior belastingadviseur
Overleg

Leegwaarderatio 

In box 3 van de inkomstenbelasting en in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen verlaagd ten opzichte van onverhuurde woningen. Dit heet de leegwaarderatio. Voorwaarde voor deze verlaging is dat er sprake is van huurbescherming. De waarde van een verhuurde woning is dan gelijk aan de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de leegwaarderatio. Hierbij is de leegwaarderatio afhankelijk van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning.

In het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord staat het voornemen om de leegwaarderatio volledig af te schaffen. Het kabinet komt daar nu naar aanleiding van een rapport van SEO Economisch Onderzoek (SEO) op terug. SEO beargumenteerde namelijk dat afschaffing van de leegwaarderatio zou leiden tot een gelijke heffing over onverhuurde en verhuurde woningen, terwijl sprake is van ongelijke gevallen. Dit zou mogelijk in strijd kunnen zijn met het discriminatieverbod zoals vastgelegd in mensenrechtenverdragen. Daarom stelt SEO voor om de leegwaarderatio niet af te schaffen, maar te versoberen door de percentages aan te passen. In de volgende tabel staan de huidige en de voorgestelde percentages van de leegwaarderatio:

 

Verhouding jaarlijkse huurprijs tot WOZ-waarde

Huidige leegwaarde-ratio (2022)

Voorstel SEO voor actualisatie

Meer dan

Minder dan

0%

1%

45%

73%

1%

2%

51%

79%

2%

3%

56%

84%

3%

4%

62%

90%

4%

5%

67%

95%

5%

6%

73%

100%

6%

7%

78%

100%

7%

-

85%

100%

 

Voorbeeld

De WOZ-waarde van een verhuurde woning is € 300.000. De huur bedraagt € 1.125 per maand. De jaarhuur (€ 13.500) is dan 4,5% van de WOZ-waarde. Volgens de huidige regels (2022) wordt een waarde van 67% * € 300.000 = € 201.000 gehanteerd.

Als het voorstel wordt overgenomen, wordt een waarde van 95% * € 300.000 = € 285.000 gehanteerd. Dit leidt tot een hogere heffing voor de inkomstenbelasting en voor de erf- en schenkbelasting.

Twee extra wijzigingen

Er zijn daarnaast nog twee wijzigingen:

  • Bij tijdelijke huurcontracten wordt toepassing van de leegwaarderatio uitgesloten. Onder bepaalde omstandigheden is er mogelijk ook bij tijdelijke contacten sprake van huurbescherming, waardoor tot op heden de leegwaarderatio wel kan worden toegepast.
  • Bij verhuur aan gelieerde partijen wordt uitgegaan van een leegwaarderatio van 100%. Feitelijk betekent dit dat bij verhuur aan familieleden de leegwaarderatio wordt afgeschaft.

Heffing box 3 inkomstenbelasting per 2025

Voor de inkomstenbelasting is het de vraag of de leegwaarderatio nog lang toegepast zal worden. Naar aanleiding van het kerstarrest van de Hoge Raad over de heffing in box 3, is het kabinet namelijk van plan om de heffing in box 3 per 2025 te wijzigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over belastingheffing op verhuurde woningen? Onze belastingadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Derk Smits, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Derk
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan