Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten

5 maart 2019
Blog

Welke zaken willen ouders niet overdragen? Deze vraag komt steevast naar voren bij besprekingen over een bedrijfsoverdracht in de agrarische sector. Zolang het antwoord op die vraag valt in de categorie van de auto, het ledenkapitaal of zelfs de woning waarin de ouders wonen, zal het antwoord weinig wenkbrauwen doen fronsen bij de opvolger(s). Het wordt een ander verhaal als het de wens is van de ouders om bepaalde percelen cultuurgrond buiten de overname te houden. Vaak geeft zo’n wens veel discussie.

Portretfoto van René van der Heijden
Geschreven door:
René van der Heijden Bedrijfsadviseur
Twee mensen met elkaar in gesprek over een bedrijfsoverdracht

Als bepaalde percelen landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht worden gehouden, heeft dat fiscale gevolgen. In dit blog ga ik niet in op deze fiscale gevolgen en de mogelijke oplossingen. Wel ga ik in op de standpunten van zowel opvolger(s) als ouders om de cultuurgrond al dan niet over te dragen.

Argumenten van de opvolger(s)

De opvolger(s) zijn vaak van mening dat alle cultuurgrond overgenomen moet worden. Daardoor kunnen meer zekerheden verstrekt worden aan de financiërder. Ook dient cultuurgrond als financiële buffer en kan het later aangesproken worden als de opvolger vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen wil doen. Ook bij latere financiële problemen zou cultuurgrond verkocht kunnen worden. Zeker als blijkt dat de financiële problemen mede worden veroorzaakt door een te hoge overnamesom. Bij verkoop van grond om de financiering te verlagen, moet ook gekeken worden of dit past in de bepalingen van het vervreemdingsbeding.

Argumenten van de ouders

Argumenten van ouders om bepaalde stukken landbouwgrond niet over te dragen, kunnen variëren van het voorzien van een inkomen na de bedrijfsoverdracht door pachtopbrengsten en een financiële buffer achter de hand houden tot een tegemoetkoming naar de andere kinderen door de cultuurgrond aan hen te schenken. Dit laatste speelt zeker een rol als een ander kind al dan niet rechtstreeks participeert in een bedrijf waarbij cultuurgrond bedrijfsmatig in gebruik is.
Als de zojuist genoemde redenen schuilgaan achter de wens van de ouders om bepaalde percelen cultuurgrond niet over te dragen, dan geeft het veel inzicht om een financiële berekening te maken van het verschil tussen een gehele overdracht en een overdracht waarbij niet alle cultuurgrond wordt overgedragen. Vaak blijkt dit verschil minder groot te zijn dan vooraf werd verwacht.

Niet te compenseren met grond

In sommige situaties is het voor de ouders wenselijk om cultuurgrond buiten de bedrijfsoverdracht te houden. In een dergelijke situatie is het belangrijk om op tijd voor te sorteren. Door te zorgen dat de grond ten tijde van de bedrijfsoverdracht geen functie meer heeft in het bedrijf, kan deze buiten de bedrijfsoverdracht worden gehouden.
Van geheel andere orde is de sterke verbondenheid die vaak met het bedrijf gevoeld wordt. Ouders en andere kinderen komen bij een bedrijfsovername in een proces van loslaten. Ze hebben een groot gedeelte van hun leven doorgebracht op de boerderij en herinneringen opgebouwd. De emotionele gebondenheid met het bedrijf is niet met grond te compenseren. 
Het kan zijn dat ouders ook iets willen geven aan de kinderen die het bedrijf niet overnemen. Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat een vergoeding aan kinderen voor hun arbeidsinbreng als loon wordt aangemerkt.  

Conclusie

Of het wel of niet verstandig is om  niet alle percelen cultuurgrond aan de bedrijfsopvolger over te dragen, hangt sterk af van de achterliggende redenen om dat te doen. Probeer door rationeel te denken te achterhalen of het wenselijk is dat bepaalde percelen buiten de overname blijven. Er zijn enkele situaties denkbaar waarin het reëel is om bepaalde percelen buiten de bedrijfsovername te laten. In dat geval is het van belang dat op tijd wordt voorgesorteerd door bepaalde percelen aan het bedrijf te onttrekken. Bij de bedrijfsoverdracht kan het dan aanwezige ondernemingsvermogen in zijn geheel worden overgedragen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René van der Heijden
Bedrijfsadviseur
Bel
024-6485814
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan