Laat uw huwelijkse voorwaarden jaarlijks uitwerken

7 januari 2021
Artikel

Veel mensen willen bij een huwelijk hun vermogens gescheiden houden, omdat een echtscheiding nu eenmaal niet te voorzien is. Zij kiezen er dan voor om niet in gemeenschap van goederen, maar op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Ook het beperken van het ondernemingsrisico kan een belangrijke reden zijn hiervoor te kiezen. Huwelijkse voorwaarden scheppen duidelijkheid over wat eenieder toekomt, maar de praktijk wijst uit dat alleen het 'hebben' van huwelijkse voorwaarden niet voldoende is.

Portretfoto van René Scharroo
Neem contact op met:
René Scharroo Senior belastingadviseur
Stapel dossiers

Verrekenbeding

De meeste echtgenoten vinden dat zij beiden recht hebben op inkomsten, verkregen tijdens het huwelijk. Daarom is in de akte huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen. Dit houdt in dat het gedeelte van het inkomen van beide echtgenoten, dat overblijft na aftrek van de huishoudelijke kosten, jaarlijks wordt verdeeld tussen beide echtgenoten. Op welke wijze die verdeling plaatsvindt, ligt vast in de akte van huwelijkse voorwaarden. Houdt u dit jaarlijks bij, dan weet u na afloop van ieder jaar hoeveel u aan elkaar bent verschuldigd.

De praktijk

In de praktijk blijkt dat veel echtgenoten de huwelijkse voorwaarden waarin een periodiek verrekenbeding is opgenomen, niet jaarlijks (laten) uitwerken. Dit kan onverwachte financiële gevolgen met zich meebrengen. Immers, er kan op grond van de akte van huwelijkse voorwaarden wel jaarlijks een vordering ontstaan. Maar als de omvang van deze vordering niet specifiek wordt bepaald, wordt het na verloop van jaren steeds moeilijker om de exacte hoogte van de vordering vast te stellen.

Daarbij staat in de wet dat als een verrekenplicht niet is nagekomen, de verrekening zich ook uitstrekt over het saldo ontstaan door belegging en herbelegging van wat niet is verrekend en over de opbrengsten daarvan. Dus niet alleen spaargelden worden in de verrekening betrokken, maar ook wat met die spaargelden is verkregen, bijvoorbeeld een woning, cultuurgrond of aandelen. Dit gaat dus (veel) verder dan een verdeling van het jaarlijks gespaarde inkomen.

Een voorbeeld 

Worden uw huwelijkse voorwaarden niet jaarlijks uitgewerkt, maar acht u dit toch wenselijk, dan kan ABAB Accountants en Adviseurs dit voor u verzorgen. Dat dit voordelen heeft, bleek onlangs in een echtscheidingszaak. De rechter bepaalde dat het ondertekenen van de door de accountant opgestelde berekeningen ten uitvoering van het periodiek verrekenbeding worden aangemerkt als vaststellingsovereenkomst. Daarmee voorkomt u dat uw privévermogen uiteindelijk als gemeenschappelijk vermogen wordt aangemerkt. 

In deze zaak diende de man een verzoek tot echtscheiding in. Gedurende het huwelijk maakte de accountant jaarlijks een berekening van het te verdelen overgespaarde inkomen tussen de echtgenoten. Het te verrekenen bedrag werd niet uitgekeerd, maar omgezet in een vordering van de vrouw op haar man. In het kader van de echtscheiding stelde de vrouw in deze rechtszaak dat haar meer geld toekomt dan volgens de berekening is vastgesteld; de berekening zou niet volledig genoeg zijn. De rechter stelde zich echter op het standpunt dat de echtgenoten zich jegens elkaar aan de berekening van de accountant hebben gebonden en dat daar geen discussie meer over kan bestaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het vaststellen van huwelijkse voorwaarden? Neem contact op met René Scharroo, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 040-2942603 of stuur René een e-mail.

Wilt u meer weten over huwelijke voorwaarden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharroo
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan