Kwijtschelden schuld leidt niet altijd tot belaste winst

30 augustus 2022
Artikel

Ondernemen betekent risico’s nemen. Door calamiteiten of slechte prijzen kunt u in een situatie terechtkomen waarin u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Wat gebeurt er in fiscale zin als u met uw crediteuren overeenkomt dat een deel van uw schuld wordt kwijtgescholden?

Profielfoto van Nico van der Ende
Neem contact op met:
Nico van der Ende Senior belastingadviseur
Kwijtschelding leidt niet altijd tot belaste winst

Fiscaal evenwicht

Als schulden die tot uw ondernemingsvermogen behoren, worden kwijtgescholden, leidt dit bij u in beginsel tot een belaste winst. Dit is an sich niet vreemd, omdat de partij die uw schuld kwijtscheldt het kwijtscheldingsbedrag op zijn bedrijfsresultaat in mindering mag brengen. Hierdoor wordt er weer een fiscaal evenwicht bereikt. Voor uw eigen financiële positie is dit nadelig. U krijgt door de kwijtschelding weliswaar meer financiële ruimte, maar vervolgens moet u mogelijk belasting betalen over het kwijtgescholden bedrag. Om dit te voorkomen, is in de wetgeving inkomsten-/vennootschapsbelasting een vrijstelling opgenomen.

De kwijtscheldingswinstvrijstelling

Als een schuldeiser afstand doet van zijn/haar rechten om een schuld in te vorderen, dan wordt dit het prijsgeven van rechten genoemd. Hierom gaat het bij een kwijtschelding van een schuldvordering. In de kwijtscheldingswinstvrijstelling staat dat de voordelen die ontstaan uit een dergelijke prijsgeving van niet voor verwezenlijking vatbare rechten bij de schuldenaar zijn vrijgesteld voor de inkomsten-/vennootschapsbelasting, voor zover de voordelen meer bedragen dan de (nog) verrekenbare verliezen. Dit geldt voor het verlies in het jaar van kwijtschelding en de nog openstaande te verrekenen verliezen van voorgaande jaren.

Bij kwijtgescholden schulden moet het prijsgeven een zakelijk karakter hebben. Bij het prijsgeven op grond van persoonlijke motieven geldt deze regel niet. In dat geval wordt er immers niet op een zakelijke grond een recht prijs gegeven.

Een voorbeeld

Stel, u heeft een schuld aan uw voerleverancier en u kunt deze voerschuld niet inlossen, omdat u in betalingsproblemen bent geraakt. Om u tegenmoet te komen, scheldt de voerleverancier uw gedeelte van de vordering kwijt onder de voorwaarden dat u het resterende deel meteen of in een aantal termijnen betaalt. Hier kan sprake zijn van een voordeel dat onder de kwijtscheldingswinstvrijstelling valt. Van een dergelijke vorm van prijsgeven kan ook sprake zijn bij een faillissement. Eindigt het faillissement doordat de rechter een akkoord met de crediteuren goedkeurt, dan kan er namelijk ook sprake zijn van een kwijtschelding die onder de regeling valt.

Het moet duidelijk gaan om niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Of hier sprake van is, moet objectief worden beoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden vanuit de positie van de schuldeiser op het moment van het prijsgeven. Voor de toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling moet u het bedrag van kwijtschelding verminderen met het totaal van het geleden verlies in het jaar van kwijtschelding en de nog openstaande te verrekenen verliezen uit het verleden.

Stelt een schuldeiser zich passief op bij het innen van de vordering of vindt er een kwijtschelding plaats in de vorm van een verrekening, omdat het voer niet voldeed aan de afgesproken samenstelling of kwaliteit, dan kwalificeert dit niet als kwijtschelding.

Laat u adviseren

Mocht u in een situatie terechtkomen waarbij mogelijk sprake is van kwijtscheldingswinst, laat u dan adviseren omtrent de fiscale afwikkeling. Bij twijfel of u aanspraak heeft op deze faciliteit kan een verzoek om vooroverleg bij de Belastingdienst worden ingediend. Neem contact op met Nico van den Ende, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nico
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu