Krijg antwoord: bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

30 juni 2021
Artikel

De Belastingdienst publiceerde een handreiking om de vraag te kunnen beantwoorden of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dit is namelijk niet zo eenvoudig als u zou denken.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Ondernemer krijgt antwoord op de vraag of hij ondernemer is voor de inkomstenbelasting

Broncriteria

Natuurlijke personen die in Nederland inkomen genieten, betalen hier inkomstenbelasting over. Er bestaan drie soorten inkomens:

  • inkomen uit werk en woning (box 1);
  • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);
  • (forfaitair) inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Soms is het twijfelachtig of activiteiten binnen deze inkomenscategorieën vallen en dus belastbaar zijn. Dit speelt voornamelijk in box 1. Hierbij rijst de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een bron van inkomen of dat de werkzaamheden worden verricht in de hobbysfeer. Omdat er in de wet geen voorwaarden zijn opgenomen waaraan een bron van inkomen moet voldoen, formuleerde de Hoge Raad hiervoor enkele criteria. Deze broncriteria onderscheiden de inkomenssfeer van de privé- of hobbysfeer op deze manier:

  • de belastingplichtige neemt deel aan het economische verkeer en is erop gericht om hieraan deel te nemen;
  • met die deelname moet de belastingplichtige geldelijk voordeel beogen; en
  • dat voordeel moet naar maatschappelijke opvattingen ook redelijkerwijs kunnen worden verwacht.

Als aan alle drie de criteria wordt voldaan, is er sprake van een bron van inkomen, wat inhoudt dat dit inkomen is belast.

Deelname aan het economische verkeer

We spreken van deelname aan het economische verkeer als de activiteiten buiten de privé- of hobbysfeer plaatsvinden en u er een vergoeding voor ontvangt. Vooral bij starters is het van belang dat de activiteiten gericht zijn op deelname aan het economische verkeer.

Voordeel beogen en verwachten

De deelname aan het economische verkeer moet gericht zijn op het behalen van voordeel en dat voordeel moet ook daadwerkelijk en redelijkerwijs te verwachten zijn. Deze criteria staan vaak ter discussie bij belastingplichtigen die van hun hobby hun werk willen maken en met hun activiteiten jarenlang verlies maken. In het kader van de objectieve beoordeling moet de belastingplichtige onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheid dat de uitgevoerde economische activiteiten (in de toekomst) winstgevend zijn. Of er winst wordt of kan worden verwacht, hangt uiteraard af van de feitelijke omstandigheden van de economische activiteiten en de belastingplichtige zelf.

Welke bron van inkomen?

Is er vastgesteld dat er sprake is van een bron van inkomen? Dan is de vraag onder welke categorie deze valt. In de praktijk gaat het meestal om winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Bij winst uit onderneming zijn er meer aftrekposten mogelijk dan bij resultaat uit overige werkzaamheden. In de praktijk is het onderscheid niet altijd duidelijk, wat leidt tot veel discussies met de Belastingdienst.

Bewijslast

De bewijslast om aan te tonen onder welke categorie een bron van inkomen valt, ligt bij de belastingplichtige. U wilt namelijk in aanmerking komen voor de ondernemersaftrekken, waardoor u dus moet aantonen dat u zich kwalificeert als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Let op: als u zich kwalificeert als ondernemer voor de btw, kwalificeert u zich niet automatisch ook als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale aftrekmogelijkheden van ib-ondernemers? Onze belastingadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u weten of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Bel
06-30393419
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan