Komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek?

8 juli 2020
Artikel

Als u ondernemer bent en voldoende uren in uw onderneming werkt, dan heeft u recht op de ondernemersfaciliteiten. De meest bekende faciliteit is de zelfstandigenaftrek. In dit artikel zetten wij de voorwaarden die bij de zelfstandigenaftrek gelden voor u op een rij. Daarnaast komt het toekomstperspectief van de zelfstandigenaftrek aan de orde.

Portretfoto van Sophia Vos
Neem contact op met:
Sophia van Vijfeijken-Vos Belastingadviseur
Komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek en urencriterium

U komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan het urencriterium. Dit betekent dat u minimaal 1.225 uur per jaar én meer dan 50% van de arbeidstijd (inclusief reistijd) aan de onderneming besteedt. Daarnaast geldt in een samenwerkingsverband tussen gebonden personen dat de samenwerking gebruikelijk is en de tijd niet hoofdzakelijk aan ondersteunende werkzaamheden wordt besteed. Indien u aan al deze voorwaarden voldoet, bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030 tot de AOW-leeftijd en € 3.515 vanaf de AOW-leeftijd (bedragen 2020). De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan de winst. Als dat wel het geval is, wordt de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek doorgeschoven naar één van de volgende negen jaren.

Voor startende ondernemers gelden soepelere regels voor de zelfstandigenaftrek. Voor het urencriterium hoeven starters in de eerste vijf jaar niet aan de zogenoemde 50%-eis te voldoen. Daarnaast is de hoogte van de zelfstandigenaftrek, in de jaren dat de startersaftrek van toepassing is, niet beperkt tot de hoogte van de winst en wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 (2020) in maximaal drie jaren.

Bewijslast

Wilt u aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, dan moet u zelf aannemelijk maken dat u aan de voorwaarden van het urencriterium voldoet. Er zijn meerdere rechtelijke uitspraken waarin het aannemelijk maken van het aantal gewerkte uren aan bod komt. Uit een uitspraak in april 2020 blijkt dat het globaal bijhouden van een urenoverzicht dat onvoldoende gespecificeerd is, niet voldoende is. In deze casus bevatten de overgelegde urenoverzichten getotaliseerde stelposten die summier waren onderbouwd. Aangezien de ondernemer onvoldoende helderheid over de daadwerkelijk gewerkte uren en inhoud van de werkzaamheden gaf, oordeelde de rechter dat de ondernemer in dit geval geen recht op de zelfstandigenaftrek had.

Het is dus van belang om een gespecificeerde urenregistratie bij te houden, zeker in gevallen waarbij discussie kan ontstaan over het aantal uren dat er in de onderneming wordt gewerkt. Met een achteraf opgestelde urenspecificatie is het vaak moeilijk om aan te tonen dat het vereiste aantal uren in de onderneming is gewerkt.

Toekomst zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2020 in stappen van € 250 verlaagd naar € 5.000 in 2028. Daarnaast wordt de aftrek waartegen de zelfstandigenaftrek plaatsvindt sinds 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punten verlaagd naar het basistarief van 37,1% in 2023.

De zelfstandigenaftrek wordt dus behoorlijk afgebouwd. Deze maatregel is bedoeld om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Daarnaast is onlangs in de bouwstenen voor een beter belastingstelsel de zelfstandigenaftrek in zijn geheel ter discussie gesteld. Het is daarom de vraag, ook gezien de komende verkiezingen, in hoeverre de zelfstandigenaftrek in de toekomst nog blijft bestaan.

Houd uw gewerkte uren goed bij

Als u ondernemer bent, moet u uw gewerkte uren goed bijhouden om zo te kunnen bewijzen dat u aan het urencriterium voldoet. Heeft u vragen over welke uren meetellen en hoe u het best een urenregistratie bij kunt houden, neem dan contact op met Sophia van Vijfeijken-Vos, belastingadviseur, via telefoonnummer 0485-561335 of stuur haar een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Sophia
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan