Klokkenluidersregeling: waaraan moet u voldoen?

6 december 2016
Wet- en regelgeving

Bent u werkgever en werken er minimaal vijftig mensen voor u? Dan bent u verplicht te zorgen voor een interne meldregeling, ook wel klokkenluidersregeling. 

Portretfoto van Inge Titulaer
Geschreven door:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Handdruk bij klokkenluidersregeling

Sinds halverwege 2016 geldt de wet Huis voor klokkenluiders, die werknemers die een misstand melden beschermt. In de regeling moet in elk geval zijn opgenomen:

  • Hoe uw bedrijf met de interne melding omgaat;
  • wanneer er sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan);
  • bij welke functionaris de werknemer een interne melding moet doen;
  • dat u vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil;
  • dat uw werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen.

Organisaties met ten minste vijftig medewerkers inclusief zzp’ers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs, zijn verplicht een klokkenluidersregeling te hebben, waarin staat hoe zij omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand.

Een misstand moet betrekking hebben op een maatschappelijk belang, zoals de schending van een wettelijk voorschrift, gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen en/of aantasting van het milieu. Wat zijn de omstandigheden waaronder de melding gedaan kan worden en welke rechtsbescherming wordt geboden?

U bent als werkgever verplicht uw medewerkers te informeren over de klokkenluidersregeling. De werknemer moet de melding eerst intern doen. Een externe melding resulteert in een rapport dat openbaar gemaakt kan worden. 

Wilt u meer weten over de klokkenluidersregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Inge