Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

8 september 2017
Artikel

Als u over een jaar geen tot weinig btw bent verschuldigd, komt u mogelijk in aanmerking voor een vermindering van de te betalen btw: de kleine ondernemersregeling (KOR). Woont u niet in Nederland of heeft u geen vaste inrichting? Dan kunt u de KOR niet toepassen. Een in Duitsland wonend echtpaar dat een vakantiewoning in Nederland verhuurde via een verhuurorganisatie, kon de KOR niet toepassen.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
Adviseur ABAB in gesprek met klant over de kleineondernemersregeling

Kleineondernemersregeling (KOR)
Toepassing van de kleineondernemersregeling houdt in dat u of uw onderneming minder tot geen btw hoeft te betalen aan de Belastingdienst. De regeling geldt voor natuurlijke personen die in Nederland wonen (eenmanszaak) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (vof, maatschap) die een onderneming drijven en is van toepassing op de ondernemer die op jaarbasis minder dan € 1.883 aan omzetbelasting verschuldigd is (dus al na aftrek van voorbelasting).

Hoe hoog is de vermindering?
Bedraagt de verschuldigde omzetbelasting minder dan € 1.883 maar meer dan € 1.345, dan wordt het aan de Belastingdienst te betalen bedrag aan omzetbelasting verminderd met 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het bedrag van de te betalen belasting. Is de verschuldigde omzetbelasting niet meer dan € 1.345, dan leidt de vermindering ertoe u geen btw hoeft te betalen.

Vaste inrichting?
Voor de toepassing van de kleineondernemersregeling wordt de eis gesteld dat u in Nederland woont of in Nederland beschikt over een zogenoemde vaste inrichting. Een vaste inrichting is een plaats van waaruit het bedrijf mede wordt uitgeoefend. Een vaste inrichting moet een zekere mate van duurzaamheid hebben en moet - wat personeel en technische middelen betreft - geschikt zijn voor een zelfstandige verrichting van de diensten van de onderneming (leest: verrichten van btw-prestaties). De vraag of sprake is van vaste inrichting is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden.

Verhuur vakantiewoning: KOR?
Een in Duitsland wonend echtpaar was eigenaar van een voor de verhuur bestemde vakantiewoning in Nederland. Het echtpaar was voor de verhuur btw-ondernemer. De verhuur vond plaats via een verhuurkantoor. De vraag was of het echtpaar ter zake van de verhuur de KOR kon toepassen. Daarvoor moest het echtpaar over een vaste inrichting in Nederland beschikken. Hof Den Bosch oordeelde dat de activiteiten van de onderneming feitelijk werden verricht door het verhuurkantoor. Het echtpaar verrichtte zelf in Nederland geen activiteiten en de vakantiewoning kwalificeerde niet als vaste inrichting. Het verhuurkantoor vormde geen in Nederland gelegen verlengstuk van de onderneming van het echtpaar en was daarmee ook geen vaste inrichting van de onderneming. Het verhuurkantoor verrichtte zijn activiteiten zelfstandig en voor meerdere opdrachtgevers.

De conclusie was dus dat het in Duitsland wonende echtpaar niet beschikte over een vaste inrichting in Nederland beschikt en daarvoor geen recht had op toepassing van de kleineondernemersregeling.

Wilt u meer weten over de kleineondernemersregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan