Kansen voor gastouders?

21 juli 2017
Artikel

Bent u gastouder? Dan geeft u uw inkomsten die u via het gastouderbureau ontvangt veelal als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ aan in uw aangifte inkomstenbelasting. U gaat er dan vanuit dat u als gastouder niet over voldoende zelfstandigheid beschikt om als ondernemer te worden aangemerkt. De vraag is of die constatering juist is.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Gastouder aan het verven met kinderen

Uit rechtspraak volgt dat gastouders soms wel over de vereiste zelfstandigheid beschikken. De ontvangen inkomsten vormen dan geen ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ maar ‘winst uit onderneming’. Het voordeel? U kunt dan gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek (€ 7.280) en eventueel de startersaftrek (€ 2.123). 

De zaak
Een gastouder gaf haar verdiende inkomsten over meerdere jaren aan als resultaat uit overige werkzaamheden.  Zij verzocht de Belastingdienst vervolgens om de aanslagen inkomstenbelasting te verminderen met de mkb-winstvrijstelling, zelfstandigen- en startersaftrek. De inspecteur wees dit verzoek af. Aan het Hof Den Haag (hierna: Hof) de vraag of haar inkomsten,  inkomsten  uit overige werkzaamheden of inkomsten alswinst uit onderneming is.

Zelfstandigheid: ondernemer?
Of u als gastouder ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt getoetst aan de vereisten voor zelfstandigheid, waaronder:
- de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden;
- de grootte van de brutobaten;
- het lopen van ondernemersrisico;
- de beschikbare tijd;
- de bekendheid die naar derden wordt gegeven;
- het aantal opdrachtgevers;
- omvang de investeringen.

Feiten en omstandigheden
In deze zaak had de gastouder (hierna: zij) zich bij drie geregistreerde gastouderbureaus ingeschreven en via het gastouderbureau met meerdere vraagouders overeenkomsten gesloten. Zij werkte meerdere dagen in de week, ving zes à zeven kinderen op, behaalde stijgende omzetten lopende van € 8.000 tot € 20.000, droeg zelf de risico’s op niet betaling van een vraagouder, had bij ziekte of vakantie geen inkomsten, acquireerde voornamelijk zelf nieuwe vraagouders en was aansprakelijk voor eventuele schade.

Op basis van de omstandigheden stelde het Hof dat zij aan de voorwaarden voor zelfstandigheid voldeed. De strenge eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteiten peuterzalen stond volgens het Hof het ondernemerschap niet in de weg. 

De gastouder in kwestie was dus ondernemer voor de inkomstenbelasting en had daarmee recht op een aantal fiscaal gunstige faciliteiten. De Belastingdienst moest een (groot) deel van de ingehouden inkomstenbelasting terugbetalen.

De uitkomst van deze zaak laat dus zien dat de tussenkomst van gastouderbureau(s) niet hoeft te betekenen dat  een gastouder niet zelfstandig genoeg is om als ondernemer te kwalificeren. Als u gastouder bent, kan het verstandig zijn contact op te nemen met uw belastingadviseur met oog op de beoordeling van uw situatie voor de inkomstenbelasting. Laat u dus vooraf tijdig adviseren en/of maak eventueel achteraf bezwaar.

Wilt u meer weten over kansen voor gastouders? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan