Is uw organisatie voorbereid op het tijdperk na corona? Gebruik deze checklist

1 maart 2021
Artikel

De coronacrisis heeft veel veranderd in het dagelijks leven. De gevolgen van de crisis op de lange termijn voor ondernemers, de economie en de maatschappij zijn lastig te voorspellen. Ondanks deze onzekerheid zijn nieuwe trends en ontwikkelingen zichtbaar, zoals op het gebied van thuiswerken. Wat wordt de nieuwe werkelijkheid na de coronacrisis? En nog belangrijker, hoe kunt u zich hierop voorbereiden? Hieronder een checklist waarmee u nu al voorbereidingen kunt treffen op het post-corona tijdperk.  

Portretfoto van Daniel van Meijgaarden
Neem contact op met:
Daniël van Meijgaarden Senior belastingadviseur
ondernemen en covid

Breng de verplichtingen van de gebruikte (fiscale) maatregelen in kaart

Veel bedrijven hebben gebruikgemaakt van de fiscale steunmaatregelen. Een aantal van deze maatregelen brengt verplichtingen met zich mee. Ga voor uw organisatie na welke verplichtingen voortvloeien uit het gebruik van deze maatregelen. Door het in beeld brengen van de verplichtingen kunt u sneller anticiperen op de verschillende verplichtingen waaraan u moet voldoen.

Check de consequenties van digitale dienstverlening

De nieuwe werkelijkheid kan voor uw organisatie een overgang van fysieke diensten naar digitale dienstverlening met zich meebrengen. Dit kan voor een andere btw-behandeling zorgen. Ga na welke gevolgen deze transitie voor uw btw-positie heeft.

Houd rekening met uitgegeven vouchers of waardebonnen

Mogelijk heeft u tijdens de coronacrisis vouchers of waardebonnen uitgegeven in ruil voor geannuleerde, maar wel betaalde afspraken. Op welk moment moet u winst hierover opnemen? En hoe moet u hiermee omgaan op het moment dat deze worden ingewisseld? Afhankelijk van de voorwaarden waaronder de vouchers en of waardebonnen zijn uitgegeven, kunnen voor de btw bijzondere regels gelden. Ga nu al na hoe deze vouchers verwerkt moeten worden en wat hierbij de juiste btw-behandeling is.

Breng de gevolgen voor kostenvergoedingen in kaart

Het ziet ernaar uit dat thuiswerken onderdeel wordt van het nieuwe normaal. Bepaal hoe u als werkgever om wilt gaan met bijvoorbeeld arbovoorzieningen. Ga tijdig na welke gevolgen dit heeft voor uw organisatie en welke wijzigingen nu al doorgevoerd moeten én kunnen worden, gelet op de huidige wet- en regelgeving. Houd hierbij rekening met de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomsten van uw personeel.

Let op de fiscale en sociale zekerheidspositie van internationale werknemers

Werken uw werknemers na de coronacrisis meer of juist minder in verschillende landen? Beoordeel dan de consequenties voor de sociale zekerheidsplicht en de belastingplicht van deze werknemers. Een inwoner van de EU kan bijvoorbeeld sociaal verzekerd worden in zijn woonland als hij hier een substantieel gedeelte (25% of meer) van zijn totale arbeidstijd werkzaam is. Daarnaast ontstaat al snel een salary-split op de arbeidsinkomsten van thuiswerkende grensarbeiders.

Meer weten?

Wilt u meer weten over thuiswerkende (internationale) werknemers? ABAB International heeft alle expertise in huis voor de complete juridische en fiscale begeleiding van werkgevers en expats. Neem contact op met Daniël van Meijgaarden, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531348 of stuur Daniël een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Daniël
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan