Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

7 maart 2023
Artikel

Steeds meer ondernemers weten dat het echte succes van hun organisatie in sterke mate afhangt van de kwaliteit van hun medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt draagt bij aan deze bewustwording, maar het speelt ook een cruciale rol bij bedrijfsovername. 

Personeelsbestand

Een onderneming met een gezond personeelsbestand is immers goud waard, ook voor de overnemende partij. Het maakt daarbij niet uit of de overnemende partij uw eigen kinderen zijn of een externe partij.

Kwaliteit van uw personeelsbestand

In de praktijk komt het ook regelmatig voor dat een bedrijfsovername uit onverwachte hoek komt. Veel familiebedrijven denken in dit kader aan een redelijk planbare bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie. Maar een bedrijfsovername kan zich ook vanuit de markt aandienen, omdat een (vaak) groter bedrijf interesse heeft in uw bedrijf.

Bij een bedrijfsovername door een externe partij vindt een grondige analyse plaats, onder andere van de ‘gezondheid’ van het personeelsbestand. In een krappe arbeidsmarkt kan een overname van het bedrijf zelfs voor een groot deel gebaseerd zijn op het overnemen van goed personeel. Omdat het moment van een mogelijke bedrijfsovername door een externe partij moeilijk te voorspellen is, is het belangrijk de kwaliteit van uw personeelsbestand voortdurend goed op orde te hebben.

Inzetbaarheid van uw personeel

‘Gezond’ gaat veel verder dan de personeelsdata uit de administratie over bijvoorbeeld ziekteverzuim of personeelsverloop. Hecht u veel waarde aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? Dan vindt u het vast ook belangrijk dat medewerkers met al hun kennis, ervaring en talent niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond, competent en gemotiveerd blijven.

Kansen en risico’s van uw personeelsbeleid

Als de menselijke factor bij overnames al aan bod komt, is dat vaak heel beperkt en opvallend laat. Het tijdig inzetten van een quickscan kan uitkomst bieden om kansen en risico’s van het personeelsbeleid in kaart te brengen. In het kader van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en het succes van uw organisatie weet u precies wie op welke positie zit en wat de ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers zijn. Zo maakt u inzichtelijk hoe uw bedrijf invulling geeft aan de drie pijlers gezondheid, competentie en motivatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het personeelsbestand? Neem contact op met Joost Snoeijen, senior HX-adviseur, via telefoonnummer 040-2942602 of stuur Joost een mail.

Wilt u meer weten over het personeelsbestand? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Joost
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan